Economie

1 op 3 Grieken moet geld aan de staat

In Griekenland wordt de lijst van burgers en bedrijven met schulden bij de overheid steeds langer. De voorbije zomer werd de groep schuldenaars nog eens met bijna zeshonderdduizend partijen aangevuld. Dat blijkt uit een rapport van de Griekse parlementaire budgetcommissie. Deskundigen beschouwen de toename van de groep schuldenaars als een signaal van de verslechtering van de Griekse economie.

In vergelijking met het kwartaal voordien werd de lijst tussen juli en september nog eens met 584.979 eenheden aangevuld. Volgens de autoriteiten wordt de groep schuldenaars bij de Griekse overheid daardoor verder uitgebreid tot 4,3 miljoen partijen.

Seizoensgebonden

Deze cijfers betekenen dat inmiddels twee op drie Grieken bij de nationale overheid een schuld heeft openstaan. “Deze vaststelling is een duidelijke weerspiegeling van de verslechterende economische situatie bij de particulieren en bedrijven,” aldus Nikolina Kosteletou, professor economie aan de Universiteit van Athene.

Het rapport wijst erop dat de toename wel in belangrijke mate seizoensgebonden is. Tijdens het voorbije kwartaal vielen immers de deadlines voor de aflossingen van een aantal fiscale categorieën waarvan een aanzienlijk deel van de bevolking niet meer kon voldoen. Dat heeft volgens het rapport de dalende trend van de kwartalen voordien omgekeerd.

Vergeleken met eind vorig jaar is de lijst schuldenaars met 312.812 partijen toegenomen. De openstaande verplichtingen blijken vooral kleine verplichtingen – tot 500 euro – te omvatten. “Dat is een teken dat Griekse economie een moeilijke periode blijft doormaken,” verduidelijkt Kosteletou. “Anders zouden deze partijen hun contributie hebben betaald, zoals ze ook de vorige periode hebben gedaan.”

Volgens haar zal tevens pas een verandering kunnen verwacht wanneer de economie van het land terugkeert naar een robuuste groei, zodat ook de inkomens van de bevolking opnieuw kunnen stijgen.

Drempel

In totaal stonden bij de Griekse fiscus eind september nog een bedrag van bijna 103,1 miljard euro open. Dat was een stijging met 4,72 miljard euro tegenover hetzelfde tijdstip vorig jaar. Griekenland heeft een van de zwaarste fiscale tarieven van de Europese Unie. Grieken die een jaarlijks bruto inkomen van minstens 40.000 euro ontvangen, vallen in een belastingschaal van 70 procent.

De fiscale drempel overschrijdt echter het mediane inkomen van de Griekse openbare sector. Daardoor is een groot aantal Grieken van belastingen vrijgesteld. De fiscale inkomsten steunen dan ook alleen maar op een kleine groep belastingbetalers.

Opgemerkt wordt dat de openstaande fiscale schulden meer dan de helft bedragen van het Griekse bruto binnenlandse product, dat dit jaar een niveau van 184,7 miljard euro zou bereiken. De vorderingen omvatten echter ook schulden van bedrijven die de activiteiten al verscheidene jaren geleden hebben gestopt. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de Griekse schatkist deze bedragen ooit volledig zal kunnen recupereren.

De Griekse overheidsschuld bedrag 180 procent van het bruto nationale product van het land. Dat is het hoogste niveau van de volledige eurozone.

Show More
Close
Close