Economie

10 jaar na de financiële crisis zijn er onregelmatigheden bij 40% van bedrijfsaudits

Wereldwijd werden bij controles door de regulatoren vorig jaar bij 40 procent van de bedrijfsaudits anomalieën vastgesteld. Dat doet ernstige vragen rijzen over de kwaliteit van het werk dat door de grote accountantswordt verricht. Dat zegt de International Forum of Independent Audit Regulators (Ifiar) op basis van meer dan negenhonderd controles die vorig jaar door drieëndertig regulatoren werden uitgevoerd en waarbij honderdtwintig accountants waren betrokken.

Er wordt wel opgemerkt dat de controles zich vooral toespitsten op dossiers waarbij gewag werd gemaakt van meer riskante en complexe situaties, zoals fusies en overnames.

Onafhankelijkheid en ethiek

“De frequentie van de problemen die door de Ifiar werden vastgesteld zijn bijzonder verontrustend,” zegt accountingexpert Prem Sikka, emeritus professor aan de Essex University. “Er zijn een hele reeks problemen en er is geen eenvoudige oplossing. De hele industrie is rijp voor hervorming. Het is echter de vraag of daarvoor ook voldoende politieke wil bestaat.”

Uit het rapport bleek dat 41 procent van de vastgestelde problemen verband houdt met onafhankelijkheid en ethiek. Onder meer werd gewezen op een gebrek aan onafhankelijkheid wegens de financiële relaties tussen accountant en klant.

Tevens bleek men vaak na te laten een infrastructuur te implementeren die het gemakkelijker zou maken om zakelijke relaties, de financiële belangen van de accountant en familiale bedrijfsconstructies duidelijk te identificeren. Er wordt aan toegevoegd dat de problemen de voorbije twaalf maanden nog met enkele notoire voorbeelden werden geïllustreerd.

Vooruitgang

Daarbij wordt gewezen op onder meer de ineenstorting van de groepen British Home Stores (BHS) en Carillion in Groot-Brittannië, het corruptieschandaal rond oliemaatschappij Petrobras in Brazilië en de instorting van keten Steinhoff in Zuid-Afrika.

Karthik Ramanna, professor bedrijfsbeleid aan de Oxford University, noemt de omvang van de problemen rond onafhankelijkheid en ethiek onaanvaardbaar. Volgens Ramanna moet daarbij ook gekeken worden naar een gebrek aan concurrentie op de auditmarkt, die door Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG en PricewaterhouseCoopers (PwC) wordt gedomineerd.

“De auditsector is extreem geconcentreerd,” aldus Ramanna. “Wanneer de grote bedrijven nalaten de hoogste standaarden na te streven, dreigt een hele industrie naar beneden getrokken te worden. Brian Hunt, voorzitter van de Ifiar, merkt op dat er weliswaar verbeteringen merkbaar zijn, maar volgens hem moeten inspanningen worden gedaan om dat proces nog te versnellen.

Show More
Close
Close