Venetië wordt vernietigd door duiven

Venetië bestraft voortaan toeristen die de lokale duiven voeden met een boete € 50 tot 500. Het stadsbestuur hoopt op die manier de vele antieke gebouwen en beeldwerken te beschermen tegen overmatige vervuiling door deze vogels. Er zijn ook steeds meer berichten over toeristen die door de dieren worden aangevallen. Voor zaadverkopers op het San Marcoplein is het alvast een streep door de rekening. Die zijn woedend en eisen een schadevergoeding van 150 euro per dag.


Naar schatting 60.000 duiven houden zich in de buurt van het San Marcoplein op. In het verleden is tevergeefs geprobeerd roofvogels in te schakelen die de nesten moesten leeghalen. Ook een proef met zaad met anticonceptiva liep op een sisser af. Dierenbeschermers zeggen al jaren dat alleen het staken van het voeden het aantal duiven zal terugdringen.