Ouders kunnen kinderen niet meer opvoeden

Volwassenen die professioneel met kinderen te maken hebben zoals pedagogen, onderwijzers, buurtwerkers en politieagenten vinden dat ouders niet goed meer opvoeden. Deze critici weten zich gesteund door cijfers die aantonen dat kinderen inderdaad te vet eten, te veel spijbelen en vernielingen aanrichten.


En om ouders helemaal onzeker te maken van hun opvoedkundige kwaliteiten, laat de televisie dagelijks realityprogramma`s zien waar professionals radeloze en falende ouders te hulp schieten bij de opvoeding. Ouders die het vooroordeel bevestigen dat ze zelf schuldig zijn aan het wangedrag van hun kind. Er is sprake van een negatieve maatschappelijke draaikolk waarin de vraag niet meer wordt gesteld of mensen goede opvoeders zijn of niet en waarin nauwelijks onderzoek wordt gedaan. Er wordt voornamelijk onderzoek gedaan naar wat er allemaal fout gaat, en nauwelijks naar de normale opvoedkundige gang van zaken in gezinnen.


Het laatste grote onderzoek naar hoe ouders opvoeden stamt uit 1996. Hoogleraar Wim Meeus, destijds onderzoeksleider, waarschuwt tegenwoordig voor de ongefundeerde kritiek op de opvoeders van nu. Toen werd ook volop geklaagd, terwijl ouders het helemaal niet slecht deden.