Internetcensuur is inbreuk op internationale vrijhandel

De westerse landen moeten duidelijk maken dat de internetcensuur in China en andere landen een bedreiging vormt voor de vrijhandel en moeten nieuwe akkoorden afdwingen om ervoor te zorgen dat hun commerciële belangen door die praktijken niet langer worden geschaad. Dat heeft Google in een rapport naar voor gebracht. Daarbij wordt opgemerkt dat op dit ogenblik meer dan veertig regeringen zich schuldig maken aan een grootschalige beperking van de online informatie. Dat is volgens het internetbedrijf een vertienvoudiging tegenover één decennium geleden.

"Die censuur zorgt volgens Google voor een onnodige rem op de handel," voert het persbureau Reuters aan. "Indien daar niet wordt tegen opgetreden, zal de censuur in de toekomst wellicht alleen nog maar erger worden." Google wijst erop dat de wereldwijde internethandel snel naar een omzet van 1 triljoen dollar stijgt. Het is volgens de zoekmachine voor het bedrijfsleven dan ook cruciaal dat censuur in China en andere landen alleen maar zou kunnen gedoogd worden in uitzonderlijke omstandigheden.

David Weller, juridisch adviseur van Google, wijst erop dat steeds meer bedrijven steunen op de mogelijkheden om gegevens met een minimum aan belemmeringen rond de wereld te sturen. "Het is dan ook duidelijk dat beperkende maatregelen van de overheid een belangrijke negatieve impact hebben op het bedrijfsleven," voert Weller aan. Bob Boorstin, directeur openbaar beleid bij Google, meent dat de betrokken regeringen zich bij het probleem van internetcensuur uit zakelijke overwegingen wellicht ontvankelijker opstellen voor economische argumenten dan voor bekommernissen over de mensenrechten. (MH)