Meertaligheid wordt steeds belangrijker voor uitbouw carrière

Meertaligheid wordt steeds belangrijker om binnen ondernemingen een goede carrière te kunnen uitbouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent AMA Enterprise bij duizend bedrijven over de hele wereld. De onderzoekers stelden vast dat inmiddels 14 procent van de ondernemingen voor functies op management-niveau alleen nog meertalige kandidaten weerhoudt. Twee jaar geleden was meertaligheid bij slechts 10 procent van de bedrijven een vereiste om een verantwoordelijke functie te verwerven.

Bovendien blijken inmiddels 23 procent van de ondernemingen voor hun personeel taaltrainingen te voorzien. Ook die mogelijkheden werden twee jaar geleden slechts door 10 procent van de bedrijven aangeboden. "Op dit ogenblik wordt Engels nog altijd beschouwd als de belangrijkste taal in de wereldwijde zakelijke wereld," merkt Sandi Edwards, vice-president bij AMA Enterprise, op. "Dat zou in de toekomst echter kunnen verwachten. Steeds meer groeit het besef dat die exclusieve positie in de toekomst wellicht zal worden uitgehold."


"Vooruitkijkende organisaties beseffen dan ook duidelijk de waarde van meertalige leiders en kijken naar een grotere talenkennis bij kandidaten voor internationale functies," geeft Sandi Edwards nog aan. "Toch zegt nog altijd 23 procent van de bedrijven geen enkele meertaligheid te vereisen en ook geen enkele taalopleiding te voorzien voor zijn medewerkers." De onderzoekers stelden ook vast dat 4 procent van de bedrijven werknemers met grote mogelijkheden aanraadt om hun talenkennis uit te breiden, zonder daarvoor echter zelf op bedrijfsniveau inspanningen te doen. (MH)