Online toegang voor vrouwen in ontwikkelingslanden blijft problematisch

Hoewel inmiddels wereldwijd 2,4 miljard mensen toegang hebben tot het internet, blijft de online genderkloof een belangrijk probleem. Dat is de conclusie van een enquête van het Amerikaanse technologiebedrijf Intel bij meer dan tweeduizend vrouwen in Egypte, Oeganda, Mexico en India. Opgemerkt wordt dat de ontwikkelingslanden een online populatie van 1,4 miljard mensen tellen, maar die groep omvat slechts 600 miljoen vrouwen. Opgeroepen wordt tot initiatieven om de vrouwelijke online populatie in de ontwikkelingslanden in een periode van drie jaar te verdubbelen.


“De online genderkloof betekent dat vrouwen minder mogelijkheden krijgen om hun capaciteiten optimaal te benutten,” merkt Melanne Verveer, ambassadeur Global Women’s Issues bij de Verenigde Staten, op. “Bovendien belet het probleem hen de nodige economische en sociale bijdragen te leveren tot hun gezinnen en gemeenschappen.” Renee Witternyer, directeur social impact bij Intel, voegt er aan toe dat het internet toegankelijker, veiliger, betaaldbaarder, gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker moet worden gemaakt voor vrouwen.


De online genderkloof in de ontwikkelingslanden bedraagt wereldwijd 23 procent, maar in regio’s zoals de Sub-Sahara loopt dat op tot bijna 45 procent. Volgens Wittemyer vormen vooral de betaalbaarheid en beschikbaarheid van het internet de belangrijkste oorzaken van het probleem. “In de ontwikkelingslanden worden veel vrouwen echter ook door de onvertrouwdheid met nieuwe technologieën afgeremd om het internet te gebruiken,” zegt Wittemyer. “Bovendien is er in een aantal regio’s ook sprake van sociale en culturele drempels.”


In India en Egypte bleek één op vijf respondenten het internet een ongepast medium te vinden voor vrouwen. “Bovendien werd aangevoerd dat het gebruik van het internet door hun familie niet zou worden goedgekeurd,” merkt Renee Witternyer op. De meeste vrouwen blijken het internet dankzij de mobiele telefoon te ontdekken, maar dat leidt volgens het rapport tot een aantal negatieve effecten, zoals ongewenste telefoonoproepen. Er wordt nochtans aangevoerd dat het internet voor vrouwen belangrijke positieve gevolgen heeft, zoals een verbeterd zelfbeeld en inspraak.


Er wordt ook aangevoerd dat een verdubbeling van de vrouwelijke online populatie de wereldwijde economie bovendien een bonus zou kunnen bezorgen van 13 miljard dollar tot 18 miljard dollar. (MH)