Bedrijven worstelen vaak met communicatie rond duurzaamheid

Slechts 28 procent van de bedrijven met een strategie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, integreert die activiteiten ook in zijn communicatiebeleid. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Grayling bij meer dan dertienhonderd communicatie-verantwoordelijken. Er wordt aan toegevoegd dat 37 procent van de ondervraagde bedrijven amper 10 procent van zijn communicatiebudgetten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen besteedt. Grayling merkt echter op dat pioniers al hebben aangetoond dat duurzaamheid aan bedrijven een belangrijk concurrentieel voordeel kan opleveren.


Slechts 52 procent van de ondervraagde communicatie-verantwoordelijken is van mening dat de media geïnteresseerd zijn in verhalen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er wordt echter evenmin gebruik gemaakt van mogelijkheden om die boodschappen rechtstreeks tot bij de belanghebbenden te brengen, want slechts 12 procent van de ondervraagden gebruiken maken van sociale media gebruik om informatie te verstrekken van hun activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarentegen blijkt 30,1 procent van de ondervraagden ervan overtuigd te zijn dat activiteiten op het gebied van duurzaamheid de grootste impact heeft op de reputatie van de onderneming. 


Bovendien is 17,7 procent ervan overtuigd dat een duurzaam beleid ook een positieve impact heeft op de eigen werknemers, terwijl 15,5 procent gewag maakt van een voordelen op het vlak van relaties met belanghebbenden. De onderzoekers merken echter ook op dat slechts 15 procent van de bedrijven een volledige strategie op het gebied van duurzaamheid heeft ontwikkeld, terwijl 26 procent terzake geen enkel officieel beleid hanteert. Producenten van consumptiegoederen en retailers zijn het meest overtuigd goede prestaties op het gebied van duurzaamheid te realiseren (58 procent), gevolgd door transport, automotive en logistiek (53 procent) en energie, milieu en industrie (53 procent).


Duurzame activiteiten van de bedrijven spitsen zich vooral toe op maatschappelijk verantwoord gedrag tegenover de gemeenschap (16 procent), afvalbeheer en recyclage (13 procent) en filantropie en voluntariaat (11 procent). Grotere concerns doen bij hun duurzame rapportage vooral beroep op jaarverslagen en interne communicaties, terwijl middelgrote ondernemingen zich toespitsen op media en interne communicatie en kleine bedrijven vooral gebruik maken van sociale media. (MH)