Slechts 1 op 5 ouders denkt dat huidige onderwijs aan de individuele behoeften van hun kind voldoet

[PICTURE|sitecpic|lowres]Slechts 21 % van de Belgische ouders vindt dat het huidige onderwijs beantwoordt aan de individuele behoeften van hun kind(eren). Dat is gebleken uit een enquête van iVOX in opdracht van het online leerplatform WeZooz Academy bij 1.000 ouders en hun zonen of dochters die leerling zijn in het secundair onderwijs. Deze stelling wordt ondersteund door de bevinding dat meer dan de helft van de kinderen meent dat de lessen in de klas alleen onvoldoende zijn om het lesmateriaal te leren. De internationale trend van online leren en ‘flipping the classroom’ doet dan ook stilaan zijn intrede in België.


62% van de ouders vindt dan ook dat zijn of haar kind extra ondersteuning kan gebruiken bij het studeren en meer dan de helft van de kinderen meent dat de lessen in de klas alleen onvoldoende zijn om het lesmateriaal te leren. De vraag is het hoogst voor Frans (45%), wiskunde (43%) en Engels (32%).


82 % van de ouders vindt bovendien dat de digitale revolutie de manier waarop we kennis doorgeven grondig veranderd heeft.


In de Verenigde Staten wordt al ingespeeld op die bevinding met het aanbieden van online cursussen, een trend die er sterk gevestigd is en momenteel haar opmars maakt in Europa. In 2011 al volgden een derde van alle Amerikaanse universiteitsstudenten minstens één online cursus.


Ook in het Belgische hoger onderwijs wordt al gebruik gemaakt van online lessen. In het middelbaar staat de ondersteuning van het bestaande onderwijs via online video’s en oefeningen voorlopig nog in haar kinderschoenen. Met zijn online lesvideo’s, die inspelen op de leefwereld van jongeren, speelt WeZooz Academy hierop in.


WeZooz Academy is een online leerplatform dat videolessen en oefeningen aanbiedt gericht op jongeren uit het secundair onderwijs. Het platform telt vandaag naar eigen zeggen meer dan 40.000 gebruikers. WeZooz Academy heeft 15 werknemers en een dertig tal leerkrachten die meewerken aan de video’s. De lessen zijn steeds opgebouwd rond hapklare thema’s die zich baseren op de officiële eindtermen opgesteld door het ministerie van onderwijs.