Cover image

Paus Franciscus: ‘Hoe kan het dat daklozen die van ontbering sterven het nieuws niet halen, maar aandelenbeurzen die 2 punten verliezen wel?’

[PICTURE|sitecpic|lowres]Paus Franciscus heeft het kapitalisme ‘een nieuwe tirannie’ genoemd en de wereldleiders opgeroepen om hun inspanningen tegen armoede en ongelijkheid op te voeren. ‘Gij zult [de economie] niet doden’, zei Franciscus, die de rijken oproept hun rijkdom met de armen te delen.  


In een 84 pagina’s tellende apostolische exhortatie, een document dat een lagere rangorde bekleedt dan een pauselijke encycliek en naar de titel Evangelii Gaudium luistert, trekt de paus ongewoon hard van leer tegen het huidige kapitalisme.


‘Hoe kan het zijn dat oudere daklozen die van ontbering sterven het nieuws niet halen, maar de aandelenbeurzen die 2 punten verliezen wel?’ vroeg de paus aan een audiëntie in het Vaticaan.


De paus vroeg zich ook af hoe door de financiële crisis geteisterde landen hun economisch potentieel kunnen realiseren wanneer ze door hun schulden worden gewurgd.


‘Er is dus een nieuwe tirannie geboren, onzichtbaar en vaak virtueel, die unilateraal en onvergeeflijk haar eigen wetten opdringt,’ staat in het document te lezen.


'Vandaag regeren de wetten van de concurrentie en van de survival of the fittest, waar de machtigen baas zijn over de zwakkeren. Als gevolg daarvan worden massa's mensen uitgesloten en gemarginaliseerd: zonder werk, zonder kansen en zonder mogelijkheid om aan hun situatie te ontsnappen.'


"Voeg daar de wijdverspreide corruptie en de zelfbedienende belastingsontwijking - die nu globale afmetingen heeft aangenomen - aan toe en de honger naar macht en bezit kent geen grenzen meer,’ aldus nog de paus in het document, waarin hij verder uitlegt dat 'een systeem dat alles vernietigt wat in de weg van meer winst staat of wat kwetsbaar is  - zoals het milieu-, de enige norm op aarde is geworden.'


‘Ik smeek de Heer om ons meer politici te geven die oprecht geschokt zijn door de huidige stand van zaken, de mensen en het leven van de armen.'


'We hebben nieuwe idolen gecreëerd. De aanbidding van het Gouden Kalf is terug in een nieuwe en wrede gedaante: de aanbidding van geld en de dictatuur van de onpersoonlijke economie die elke menselijk doel ontbeert.'


'We kunnen niet langer vertrouwen op de onzichtbare hand van de markt. Meer gerechtigheid vereist meer dan economische groei.'


Uit een recent rapport van de Amerikaanse belastingdienst blijkt dat de rijkdom van Amerika’s rijkste 1% met 31% gestegen is terwijl de rest van de bevolking zijn bezit met amper 1% zag stijgen en 50 miljoen Amerikaanse gezinnen op voedselbonnen overleven.


Volgens de meest recente cijfers van Oxfam zouden 146 miljoen Europeanen tegen 2025 in armoede leven. In hetzelfde rapport staat te lezen dat de honderd rijkste mensen  in 2012 samen 180 miljard euro verdienden  – genoeg om de globale extreme armoede tot viermaal toe te beëindigen.


In Rusland is '35% van 's lands rijkdom in handen van... 110 mensen'.

"Zolang de problemen van de armen niet radicaal worden opgelost door de absolute autonomie van de markten en de financiële specuatie te verwerpen, en door de structurele oorzaken van ongelijkheid aan te pakken, zullen de problemen van de wereld of zelfs eender welke problemen, nooit opgelost raken,' aldus nog Franciscus.


'Ethiek wordt in deze wereld wat minachtend bekeken. Het wordt als contraproductief ervaren omdat het geld en macht relativeert. Ethiek wordt als een bedreiging aanzien omdat het de manipulatie en ontmenselijking van de mens veroordeelt.'


Dat de paus ondertussen voor zijn eigen deur veegt mag blijken uit de vervanging in oktober van kardinaal Tarcisio Bertone, die aan het hoofd van de Bank van het Vaticaan stond en banden met corrupte Italiaanse politici en de maffia werd verweten.