Cover image

'Opbrengsten autobelasting moeten naar onderhoud wegennet'

De inkomsten van de autobelasting moet volgens het Belgische publiek in eerste instantie worden geïnvesteerd in het onderhoud en de verbetering van het nationale wegennet. Dat is gebleken uit een enquête van de mobiliteitsorganisatie Touring en Febiac, de federatie van de Belgische autosector, bij duizend Belgische burgers. Daarbij werd vastgesteld dat 59 procent van de ondervraagden aangeeft dat de inkomsten uit de autobelasting in eerste instantie moeten worden geïnvesteerd in het Belgische wegennet. Voor 53 procent van de ondervraagden kunnen de middelen ook worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Uit het onderzoek blijkt nochtans dat de Belgische burger zich in het algemeen tevreden toont over zijn mobiliteit. Gemiddeld krijgt de kwaliteit van de mobiliteit immers een score van 70 procent. Door 44 procent van de ondervraagden wordt bovendien een score van minstens 80 procent gegeven.