Gelukkigste plek op aarde is ook de meest bezochte en de duurste…

Het Amerikaanse entertainmentpark Disneyland in Californië heeft het bijzonder moeilijk om de voortdurend aangroeiende stroom bezoekers op te vangen. Het probleem is volgens waarnemers één van de redenen waarom eigenaar Walt Disney de prijs van een dagticket tijdens het weekend met 4 dollar tot 96 dollar heeft opgedreven.


De massale belangstelling liet Disneyland volgens hen immers slechts twee opties over. Een tweede oplossing is een investering in een uitbreiding van het park, maar daarvoor zouden op dit ogenblik weinig plannen zijn. Daardoor bleef alleen een prijsverhoging, tot het bezoek opnieuw onder controle kan worden gebracht, als mogelijkheid over.

“De grote populariteit van Disneyland en California Adventure vormt een probleem voor de uitbaters en bezoekers,” merkt Hugo Martin, journalist van The Los Angeles Times, op. “Bij vele attracties moet inmiddels meer dan een uur worden aangeschoven. Bovendien moeten de bezoekers, vooral op zondag, hun wagen op een grote afstand van de toegang van het park achterlaten.”


Disneyland probeert het probleem wel gedeeltelijk op te vangen door de aanleg van een nieuwe parking voor veertienhonderd wagens. Ook werd beslist om de verkoop van bepaalde populaire jaarpassen voor de lokale bevolking tijdelijk op te schorten.

“Volgens een aantal waarnemers moet Disneyland mogelijk overwegen om een derde park te bouwen, zoals in het begin van de eeuw werd overwogen,” stipt Hugo Martin aan. “Die plannen werden echter opgeborgen door de opening van California Adventure. Nadat Disney de voorbije jaren de bedrijven Marvel en Lucasfilm overnam, hoopten vele fans op een nieuw park dat zou worden gewijd aan personages uit onder meer Star Wars of Indiana Jones.”


Anderzijds wordt erop gewezen dat Disneyland zich ook moet toespitsen op zijn initiatieven in andere markten, zoals het nieuwe park in Shanghai, dat volgend jaar wordt geopend en een investering vergt van 4 miljard dollar.

Disneyland geeft geen informatie over bezoekersaantallen, maar ramingen van consulent Aecom bevestigen dat er de voorbije tien jaar een onafgebroken groei kon worden opgetekend. Uit cijfers van Disney zelf blijkt dat de inkomsten van zijn divisie themaparken het voorbije halfjaar met 18 procent zijn gestegen.


Volgens specialisten zouden de Amerikaans themaparken dit jaar het aantal bezoekers met gemiddeld 25 procent kunnen opdrijven. Dat heeft volgens hen te maken met de economische heropleving, maar ook met het strenge winterweer begin dit jaar, waardoor vele reisplannen werden opgeschort.

Vooral de tijdelijke opschorting van de jaarabonnementen zou het bezoekersprobleem moeten kunnen aanpakken. “Dat publiek heeft een totaal ander karakter dan de andere bezoekers,” geeft Adrienne Vincent-Phoenix, chief executive van de Disney-fansite MousePlanet.com, aan.


“Bezitters van een jaarabonnement komen niet naar de attracties, maar gebruiken het park als onmoetingsplek. Bezitters van jaarabonnementen besteden ook veel minder in het park dan de andere bezoekers.”


Disneyland probeerde twee jaar geleden de toestroom af te remmen door de prijs voor het duurste abonnement met 30 procent op te drijven tot 649 dollar, maar dat initiatief bleek geen enkel resultaat te hebben.

Critici klagen echter dat Disneyland geen nieuwe attracties heeft toegevoegd om de hogere prijzen te verantwoorden. Daarbij wordt ook opgemerkt dat getracht lijkt te worden om de trouwe bezoekers, die nochtans een sterke emotionele band zouden hebben met het park, weg te houden, zodat meer ruimte kan worden gecreëerd voor een kapitaalkrachtiger publiek uit andere regio's. (mah)