Cover image

Korte werkonderbrekingen met smartphone bevorderen de productiviteit

Korte smartphone-pauzes gedurende de werkdag kunnen de productiviteit verbeteren, de werknemers gelukkiger maken en de winst van de bedrijven verhogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kansas State University bij een zeventigtal werknemers bij bedrijven uit verschillende economische sectoren, die uitgerust werden met een speciale applicatie om het smartphone-gebruik tijdens de werkuren te registreren.


De smartphone-microbreaks bleken de werknemers volgens de onderzoekers de kans te bieden om van de stress van de werkdag te herstellen. Zowel contacten met vrienden en familie als games bleken een ontspannende werking te hebben.

“Microbreaks met smartphones kunnen zowel voor de werknemer als de onderneming positieve effecten hebben,” zegt onderzoeksleider Sooyeol Kim, psycholoog aan de Kansas State University. “Werknemers die gedurende de werkdag één uur besteden aan een game op hun smartphone, zullen uiteraard een slechtere arbeidsprestatie laten optekenen."


"Wanneer gedurende de dag daarentegen korte breaks van één tot twee minuten worden ingelast, kunnen blijkbaar de batterijen worden opgeladen om optimaal te functioneren. Door de interactie met vrienden en familieleden of korte games kunnen de werknemers een gedeelte van de stress recupereren en hun geest trachten op te frissen.”

“Het is belangrijk om tijdens de werkdag rustperiodes in te lassen,” benadrukt Sooyeol King nog. “Het is voor een werknemer nagenoeg onmogelijk om zich gedurende acht uur zonder onderbreking op zijn taak te concentreren. Smartphone-pauzes zijn vergelijkbaar met andere onderbrekingen tijdens de werkdag, zoals gesprekken met collega’s, korte wandelingen of een koffiepauze."


"Deze onderbrekingen vormen een cruciaal element van de werkomgeving, want ze kunnen de werknemer helpen om optimaal met de vereisten van hun opdracht om te gaan. Smartphones kunnen een instrument vormen om die onderbrekingen te organiseren en in te vullen.” (mah)