Eén op vijf autobestuurders pleegt dagelijks snelheidsovertredingen

Eén op de vijf autobestuurders geeft toe bijna dagelijks snelheidsbeperkingen te negeren. Bij jongeren tussen achttien en vierentwintig jaar loopt dat zelfs op tot een kwart. Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) bij tweeduizend Belgische autobestuurders.


Er wordt aan toegevoegd dat de snelheidsovertredingen zowel op gewestwegen als in de bebouwde kom worden begaan. De mobiliteitsorganisatie heeft het over een verontrustende situatie. Het gaat volgens de onderzoekers immers niet om een occasionele inbreuk, maar wel om een fundamenteel gedrag.


Wel wordt opgemerkt dat er weinig echte hardrijders kunnen worden opgetekend, maar blijken veel Vlaamse autobestuurders nonchalant om te springen met de opgelegde snelheidslimieten. Dat heeft volgens de VAB echter ook de maken met de relatief ruime marges die de politiediensten bij het vaststellen van inbreuken hanteren omdat het parket het aantal overtredingen niet kan verwerken.