Rekrutering moet inzicht hebben in de verwachtingen van de kandidaat-medewerker

Bedrijven die hun werkaanbiedingen niet op een gepaste manier in de vacaturemarkt plaatsen, dreigen met belangrijke consequenties geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulent Chief Executive Board (CEB) bij achttienduizend werknemers.


Een optimale presentatie van de vacature zou volgens het rapport het jaarlijkse personeelsverloop met 69 procent kunnen terugschroeven en zou het engagement van nieuwe werknemers met 29 procent verhogen. De onderzoekers merken dan ook op dat de bedrijven een inzicht moeten verwerven in de echte motivatie van potentiële werknemers.

“Ondernemingen die vacatures op een onoordeelkundige manier in de vacaturemarkt plaatsen, dreigen met een meerkost van 50 procent te worden geconfronteerd om het talent te kunnen aantrekken dat ze op het oog hadden,” merkt Jean Martin, executive director van de Chief Executive Board, op.


“Het bedrijf moet aan de potentiële werknemer een concurrentieel aanbod presenteren waarin aandacht wordt besteed voor de waarde die sollicitanten aan de tewerkstelling hechten, zoals de verloning, de geboden voordelen, het evenwicht tussen de carrière en het persoonlijk leven en mogelijkheden tot ontwikkeling en carrière-groei.”

De onderzoekers wijzen daarbij ook op de grote verschillen die in de prioriteiten van werknemers kunnen worden vastgesteld. “In Groot-Brittannië wordt het evenwicht tussen carrière en persoonlijk leven als de belangrijkste prioriteit naar voor geschoven,” wordt er aangevoerd.


“Financiële aspecten zijn in Groot-Brittannië zelfs niet bij de vijf belangrijkste prioriteiten terug te vinden. In landen zoals de Verenigde Staten, Duitsland, China en Brazilië wordt een veel grotere prioriteit gehecht aan de financiële compensatie. Het onderzoek toont echter vooral aan dat bedrijven bij hun wervingsbeleid niet louter financiële aspecten mogen uitspelen.”

“Lonen en andere financiële compensaties zijn niet altijd het ultieme middel om werknemers aan te trekken,” zegt Jean Martin nog. “Bedrijven die geen inzicht hebben in de daadwerkelijke motieven van potentiële medewerkers, dreigen hun wervingskosten onnodig op te drijven."


"Indien het totaalpakket niet aan de verwachtingen van de kandidaat-medewerker voldoet, dreigen al die financiële inspanningen bovendien helemaal verloren te gaan."


"Indien bij de werknemers geen andere verbondenheid met de onderneming kan worden gecreëerd, zal ook een hoger loon hen uiteindelijk niet kunnen beletten om elders een aantrekkelijker baan te zoeken, waardoor alle financiële inspanningen voor de werving hopeloos zijn verspild.” (mah)