Tot waar wil werknemer een vriendschappelijk omgang met het management?

De werknemer is best bereid om met zijn baas op café te gaan of op een andere manier te socialiseren, maar op sociale netwerken wordt een grotere afstand geprefereerd. Dat is de conclusie van een studie van het wervingsplatform Reed en het onderzoeksbureau YouGov bij vijfentwintighonderd Britse werknemers.


De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat managers naar een voorzichtig evenwicht moeten streven in de vriendschapsrelaties met hun medewerkers. Bovendien wordt die opdracht nog bemoeilijkt door de vaststelling dat binnen de verschillende groepen werknemers ook andere verwachtingen leven.

Uit het onderzoek bleek dat 61 procent van de respondenten geen enkel probleem heeft om met zijn manager op café te gaan of op een andere manier te socialiseren. In de groep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar loopt dat op tot 70 procent.


De grootste terughoudendheid tegenover dergelijke activiteiten wordt opgemerkt bij werknemers tussen achttien en vierentwintig jaar, waar er slechts 54 procent voor te vinden bleek om met de baas op stap te gaan.


De onderzoekers stelden ook vast dat werknemers uit de financiële sector de grootste openheid voor dergelijke gezamenlijke activiteiten tentoon spreiden (80 procent). In toerisme en retail wordt het laagste niveau van enthousiasme opgemerkt (57 procent).

Wanneer sociale media ter sprake komen, wordt volgens de onderzoekers echter een opmerkelijk grotere terughoudendheid vastgesteld. Het onderzoek toonde immers dat 57 procent van de werknemers in geen geval bereid zou zijn om op sociale netwerken een formele vriendschapsband met zijn baas te sluiten.


Slechts 15 procent bleek een vriendschapsverzoek van zijn manager op sociale media aanvaard te hebben. De grootste bereidheid werd vastgesteld bij werknemers tussen achttien en vierentwintig jaar, waar 34 procent een vriendschapsverzoek heeft aanvaard, gevolgd door collega’s tussen vijfentwintig en vierendertig jaar (31 procent).

De grootste bereidheid tot vriendschapsrelaties in sociale media werd opgetekend in de divisies marketing, public relations, reclame en sales. In de industrie en het onderwijs werd daarentegen de grootste terughoudendheid geregistreerd.


“Het is voor een manager niet gemakkelijk om een gepast evenwicht op te bouwen en ervoor te zorgen als een echt lid van het team te worden beschouwd, zonder de perceptie van een overdreven vriendelijkheid te creëren," zeggen de onderzoekers. Een evenwichtige balans kan daarentegen een belangrijke basis vormen om werknemers te motiveren en engageren en een productieve en tevreden werkvloer te garanderen.” (mah)