Gamification is ook voor rekrutering een handig instrument

Gamification kan een belangrijk rekruterings-instrument vormen. Dat zegt Prithvi Shergill, chief human resources bij het Indiase concern HCL Technologies, aanbieder van informatica-services. Shergill wijst erop dat er tussen de officiële rekrutering en de start van het daadwerkelijke dienstverband vaak nog altijd een relatief groot tijdsverloop blijft, waardoor het risico op uitval niet mag worden onderschat.


Bedrijven moeten er volgens Shergill dan ook voor zorgen dat bij de toekomstige medewerker zo snel mogelijk een betrokkenheid bij zijn nieuwe functie en werkgever wordt opgebouwd. Gamification kan daarbij volgens hem als een handig instrument worden uitgespeeld.

“De periode tussen de rekrutering en de start van het daadwerkelijke dienstverband wordt in het wervingsproces vaak over het hoofd gezien,” merkt Prithvi Shergill op. “Men vergeet vaak dat er heel wat externe invloeden actief kunnen zijn die ervoor zorgen dat de kandidaat alsnog aangezet wordt om op zijn beslissing terug te komen."


"Wanneer een potentiële werknemer een baan aanvaardt, is er nog altijd tijd om overleg te plegen met zijn omgeving, met inbegrip van vrienden en familie, over de reputatie van het bedrijf en de nieuwe functie die zal worden opgenomen. Daarop heeft de werkgever geen enkele controle. Bovendien kan de werknemer nog altijd het doelwit zijn van voorstellen van andere bedrijven.”

“De werkgever zit in deze tussenperiode in een kwetsbare positie,” stipt Prithvi Shergill aan. “Die periode kan echter overbrugd door het engagement bij de toekomstige medewerker te stimuleren. Daarvoor kan gamification een belangrijk instrument zijn."


"Gamification kan de wachttijd immers niet alleen op een leuke manier helpen invullen, maar kan bij de kandidaat ook de kennis over het bedrijf helpen verbeteren. Bovendien kunnen de games ertoe leiden dat de potentiële werknemer zich al sneller onderdeel van de familie van het nieuwe bedrijf voelt."


"Tevens biedt de technologie ook de mogelijkheid om een groter inzicht te verwerven in de persoonlijkheid van de kandidaat.” (mah)