Cover image

Online vrijheid wordt wereldwijd steeds verder ingeperkt

De wereldwijde online vrijheid is dit jaar verder gedaald. Een toenemend aantal landen drijft immers zijn pogingen op om burgers te bespioneren en online publicaties te censureren. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Freedom House over de online vrijheid in vijfenzestig landen. Opgemerkt wordt dat in zesendertig landen een daling van de online vrijheid diende te worden vastgesteld.


De grootste internet-vrijheid werd volgens Freedom House geregistreerd in IJsland en Estland. De slechtste score werd daarentegen opgetekend in Iran, voorafgegaan door Syrië, China, Cuba, Ethiopië en Oezbekistan. Er wordt echter opgemerkt dat in een meerderheid van de landen de online vrijheid is gedaald.


Dissidenten isoleren

“In aantal landen hebben regeringen van de berichten over de spionage van het Amerikaanse National Security Agency (NSA) gebruik gemaakt om de eigen controle op de internet-gebruikers op te drijven en dissidenten te isoleren,” merkt Sanja Kelly, auteur van het rapport, op. “Vele landen introduceren wetten die de bestaande repressie legaliseren en de online tegenstand criminaliseren."


"Steeds meer burgers worden gearresteerd omwille van hun activiteiten op het internet en online media worden steeds vaker onder druk gezet om zichzelf te censureren om zware sancties te vermijden. Ook bedrijven worden frequenter geconfronteerd met de eis van de overheid om informatie over te maken of te verwijderen.”


Rusland en Turkije

Freedom House stelde vast dat negentien landen uit het onderzoek online vrijheid garanderen. Een even grote groep voert volgens de onderzoekers echter een repressief online beleid. Er wordt aan toegevoegd dat het voorbije jaar eenenveertig landen een wet hebben geïntroduceerd die online vrijheid van meningsuiting strafbaar heeft gemaakt of de controle op het medium heeft versterkt.


Daarbij werden in achtendertig landen, vooral in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, burgers gearresteerd. De grootste terugval in online vrijheid werd opgetekend in Rusland en Turkije, maar ook in Oekraïne, Angola en Azerbeidzjan diende volgens Kelly een belangrijke achteruitgang worden gemeld. (mah)