Slechte toestand wegennet kost overheid ruim 2,3 miljoen euro schadevergoeding

Het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) heeft sinds het begin van dit decennium in totaal 2,31 miljoen euro moeten uitbetalen voor schade die weggebruikers wegens de slechte staat van het wegennet hebben geleden. Dat heeft de krant Het Laatste Nieuws gemeld.


Uit cijfers van het agentschap blijkt dat meer dan achtduizend weggebruikers een schadeclaim hadden ingediend voor een totaalbedrag van ruim 8 miljoen euro. Ongeveer 40 procent van de klachten zou uiteindelijk tot een daadwerkelijke schadevergoeding aanleiding hebben gegeven.


Een belangrijk gedeelte van de claims is volgens het agentschap te wijten aan ongevallen die veroorzaakt werden door een put in de weg. De klachten komen vooral van automobilisten, maar ook van motorrijders, fietsers en voetgangers.


Het agentschap wijst er wel op dat sinds twee jaar een duidelijk dalende trend kan worden opgemerkt, te danken aan de inspanningen die werden gedaan om de toestand van de wegen structureel te verbeteren.