Wat weet de ecommerce eigenlijk over zijn klanten?

Het online surfgedrag van de consument is afhankelijk van een bijzonder brede waaier factoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Franse startup Content Square en het bureau Survey Sampling International (SSI) bij vierduizend Franse internetgebruikers.


Onder meer het geslacht en de weersomstandigheden zouden een impact hebben op het surfgedrag. Zelfs met de kleur van de ogen en het haar zou moeten rekening worden gehouden. De resultaten van het onderzoek tonen volgens Content Square echter vooral aan dat nog veel facetten van het gedrag van de internet-gebruiker voor de ecommerce onbekend blijven.

“Ook het online surfgedrag blijkt een weerspiegeling te vormen van het persoonlijk karakter van de gebruiker,” benadrukt Jonathan Cherki, oprichter van Content Square, gespecialiseerd in de optimalisering van het internet-gebruik.


“Het onderzoek toonde aan dat onder meer het geslacht, de fysieke eigenschappen en zelfs de weersomstandigheden een impact kunnen hebben op het surfgedrag van de online gebruiker.” Onder meer kon volgens Cherki worden vastgesteld dat linkshandigen op het internet een ander gedrag vertonen dan rechtshandigen. Maar ook de kleur van de ogen en het haar zou volgens Cherki een rol kunnen spelen.


Blond, blauwogig en linkshandig

“Er wordt al langer aangevoerd dat vrouwen en mannen een afwijkend online gedrag vertonen, maar de verschillen kunnen in werkelijkheid nog verder worden doorgetrokken,” zegt Jonathan Cherki. “Onder meer werd vastgesteld dat surfers bij regenweer 20 procent meer online pagina’s bekijken dan bij zonnige weersomstandigheden."


"Dat is niet onlogisch, aangezien ongunstige weersomstandigheden de consument aanzetten om meer tijd op het internet door te brengen. Anderzijds kon worden opgemerkt dat linkshandigen 30 procent meer tijd besteden aan het online aankoopproces dan rechtshandige consumenten. Bovendien bleken rechtshandigen 8 procent vaker te klikken dan linkshandigen.”

De Franse onderzoekers stelden naar eigen zeggen ook vast dat een blonde haarkleur het online aankoopproces eveneens met 30 procent vertraagt, terwijl bij consumenten met blauwe ogen een vertraging met 9 procent tegenover collega’s met bruine ogen zou zijn vastgesteld.


“Het feit echter dat een vrouw 30 procent meer op links doorklikt en ook 12 procent meer pagina’s bekijkt, kan voor aanbieders van ecommerce bijzonder relevante informatie betekenen,” benadrukt Jonathan Cherki. “Dat geldt evenzeer voor de wetenschap dat de ergonomie van de website het aankoopproces bij linkshandigen gevoelig blijkt te kunnen vertragen.” (mah)