Slechte reputatie management dodelijk voor succeskansen in jacht op talent

De slechte reputatie van een manager is voor een belangrijk aantal potentiële medewerkers reden om een vacature aan zien voorbij te laten gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Penna, aanbieder van personeelsdiensten, bij tweeduizend Britse werknemers. De kwaliteit van het management is volgens de onderzoekers dan ook een belangrijk wapen om talent te kunnen aantrekken en ook te behouden.


Daarbij wordt opgemerkt dat kwaliteitsvolle managers een belangrijk uithangbord voor het werkgeversmerk van een onderneming kunnen zijn. Er moet volgens Penna dan ook worden geïnvesteerd in opleidingen voor de uitbouw van een hoogwaardig management.

De onderzoekers stelden vast dat 20 procent van de ondervraagden niet zou ingaan op een vacature van een bedrijf wiens management door een slecht imago wordt gekenmerkt. Tevens werd vastgesteld dat werknemers zich door een slecht management bij hun actuele werkgever aangezet voelen om radicale maatregelen te nemen en op te stappen in plaats van het probleem bij de personeelsdienst aan te kaarten.


Ook diende vastgesteld te worden dat 16 procent door het slechte management ziekteverlof heeft genomen. Ook gaf 25 procent toe dat een slechte baas hen slapeloze nachten heeft gekost, terwijl 21 procent zich op de werkvloer slecht in zijn vel heeft gevoeld.


Integraal deel van het werkgeversmerk

“Organisaties moeten beseffen dat hun management-team een integraal onderdeel vormt van het werkgeversmerk,” waarschuwt Penny de Valk, managing director van Penna Talent Practice.


“Zelfs indien aan de werknemers indrukwekkende beloningen worden aangeboden, een uitstekende balans tussen werk en privé wordt beloofd en fantastische ontwikkelingsmogelijkheden worden voorzien, zal een slechte kwaliteit van het management het bedrijf nog altijd beletten om talent aan te trekken en vast te houden.”


Wel wordt opgemerkt dat 17 procent van de ondervraagden toegeeft in het verleden meer geleerd te hebben van slechte managers dan van goede bazen.

“Het onderzoek heeft echter ook aangetoond dat een goed management een verstrekkende impact kan hebben,” zegt Penny de Valk nog. “Onder meer kon worden vastgesteld dat 27 procent getuigt een goede manager te hebben gehad die hen heeft doen beseffen dat ze een hoger prestatieniveau in zich hadden, terwijl 25 procent opmerkt een uitstekende baas te hebben gehad die hen heeft geïnspireerd om hun carrière verder te ontwikkelen.


"Bovendien geeft meer dan 20 procent toe een goede manager te hebben gehad die hen een andere kijk op de dingen heeft geleerd, terwijl 16 procent getuigt dat de baas hen heeft geholpen een vertrouwenscrisis te overwinnen.”

“Bedrijven moeten beseffen dat het management een belangrijk concurrentieel voordeel kan opleveren op de arbeidsmarkt,” geeft Penny de Valk nog aan. (mah)