Gros van internationale technologiepatenten is het werk van amper 3 landen

Het aantal patenten op nieuwe technologieën dat door een natie wordt aangevraagd, zegt veel over het innovatieve karakter van de ondernemingen die in het land operationeel zijn. Volgens die maatstaf kunnen wereldwijd alleen de Verenigde Staten, Japan en China als een innoverende maatschappij worden bestempeld.


Dat blijkt uit een rapport van het World Intellectual Property Office (Wipo), waarin aangegeven wordt dat de drie landen bijna twee derde van de wereldwijde patentaanvragen laten registreren.


Economische cycli


“Vaak valt het aantal patentaanvragen samen met economische cycli,” zegt Carsten Fink, economist bij het Wipo. Het terugschroeven van het aantal aangevraagde patenten is voor bedrijven immers een manier om tijdens een economische crisis op kosten te besparen.


Dat wil overigens niet noodzakelijk zeggen dat bedrijven in crisistijden ook minder in onderzoek en ontwikkeling investeren. Toch kende het aantal patentaanvragen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten tijdens de crisisjaren een sterke terugval. Uit het aantal patentaanvragen het voorbije jaar kan echter worden afgeleid dat de crisis in verscheidene landen achter de rug is.


In de Verenigde Staten worden er meer aanvragen geregistreerd dan tijdens de jaren voor de uitbraak van de crisis en ook het aantal aanvragen uit China blijft sterk stijgen. Zuid-Korea doet elk jaar eveneens meer aanvragen. In Japan en Duitsland is de trend daarentegen licht dalend.


Duitsland


Samen vertegenwoorden de Verenigde Staten, Japan en China meer dan 60 procent van de wereldwijde patentaanvragen. Duitsland is de meest innovatieve Europese natie, maar blijft met bijna 20.000 dossiers ver achter op de Verenigde Staten, waar meer dan 60.000 aanvragen werden ingediend.


Een patentaanvraag bij het Wipo geeft bedrijven in 148 landen bescherming op de technologieën die ze hebben ontwikkeld. De Amerikaanse lijst met aanvragen wordt geleid door Google, Intel, Qualcomm, Microsoft, Hewlett-Packard en United Technologies. In China deden de vier bedrijven Huawei, ZTE Technologies, Tencent en Shenzen samen meer dan 7.500 patentaanvragen.