Werkvloer en werknemer halen profijt uit gebruik applicaties

Werknemers die in hun professionele omgeving op mobiele applicaties beroep kunnen doen, tonen zich vaak meer tevreden met hun baan dan collega’s die niet over de technologie kunnen beschikken. Toch blijft het gebruik van deze mobiele technologieën op de werkvloer vaak nog altijd relatief beperkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Webexpenses bij tweeduizend Britse werknemers.


De onderzoekers stellen dan ook dat zowel werkgevers als werknemers zouden moeten onderzoeken op welke manier applicaties kunnen leiden tot een betere organisatie van het takenpakket en een optimalisering van de productiviteit.


Tijdsbesparing


Werknemers die gebruik kunnen maken van mobiele applicaties, toonden zich volgens de onderzoekers met hun professioneel leven 21 procent meer tevreden dan collega’s die niet op de technologie beroep konden doen.


Ook werd vastgesteld dat 38 procent van de gebruikers van mobiele applicaties toegeeft dat de technologie een positieve impact heeft op het persoonlijke leven, terwijl 49 procent erop wijst dat de toepassingen een belangrijke tijdsbesparing opleveren.


Tegelijkertijd bleek dat 49 procent van de werknemers erover klaagt onvoldoende tijd te hebben om alles gedaan te krijgen, terwijl 22 procent toegeeft het moeilijk te hebben hun takenpakket te kunnen blijven beheersen.


Eén werkdag per maand


“De cijfers getuigen van een opmerkelijke tegenstrijdigheid,” benadrukt Michael Richards, voorzitter van Webexpenses. “Het onderzoek toonde aan dat 42 procent van de werknemers geen gebruik maken van mobiele applicaties en daardoor mogelijk een belangrijk instrument missen dat hen de mogelijkheid zou bieden de productiviteit op te drijven."


"Het feit dat gebruikers van mobiele applicaties gewag maken van een tijdsbesparing zou dan ook een aanzet moeten zijn om deze technologieën frequenter in de werkomgeving te integreren.” Bijna 66 procent van de ondervraagden gaven aan dat mobiele instrumenten hen gemiddeld zesentachtig minuten per week tijdwinst opleveren. Dat betekent bijna één volledige werkdag per maand.


Twijfels


Nog bleek dat 39 procent dankzij het gebruik van applicaties naar eigen zeggen zijn takenpakket beter kan beheersen, terwijl 53 procent erop wijst dankzij de mobiele technologieën ook in staat te zijn op andere locaties te werken. Verder werd vastgesteld dat 17 procent van applicaties gebruik maakt om zijn persoonlijke financiën te beheren.


Anderzijds zegt 34 procent geen enkele manier te zien waarop applicaties een positieve bijdrage tot het werk zouden kunnen leveren. De meest populaire applicaties hebben betrekking op het beheer van het takenpakket (44 procent), gevolgd door reistoepassingen (33 procent) en netwerking-programma’s (26 procent). (mah)