Verouderende bevolking zet het klimaat nog meer onder druk

Twaalf jaar geleden bracht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) al een rapport uit waarin de klimaatopwarming en de verouderende wereldbevolking als de twee grootste bedreigingen voor fiscale stabiliteit op lange termijn werden gezien.


Ook Derek Yach, voormalig professor aan de Yale University en raadgever van het Wereld Economisch Forum, geeft in een recente column aan dat beide fenomenen belangrijke oorzaken van macro-economische en sociale veranderingen vertegenwoordigen en bovendien ook gelinkt zijn.


Als overheden hun beleid niet snel aanpassen, is het onmogelijk financieel-economische stabiliteit en een goede gezondheidszorg te garanderen en tegelijk een ecologisch doemscenario te vermijden. Dat is de boodschap die wereldgezondheidsspecialist Derek Yach heeft voor politici die volgend jaar het Wereld Economisch Forum in Davos zullen bijwonen. 


Dit jaar spraken wereldleiders in Davos vooral over het risico op watertekorten, de verspreiding van besmettelijke ziektes of cyberaanvallen. Ook klimaatopwarming en een verouderende bevolking blijven hoog op de agenda staan. Volgens Derek Yach erkennen beleidsmakers echter onvoldoende de link tussen deze laatste twee onderwerpen.


Natuurlijke limieten overschreden


Nochtans wijzen wetenschappers al langer op de dringendheid van het probleem. Net voor de Davos-conferentie dit jaar bracht het internationale onderzoekscentrum Stockholm Resilience Center nog een update uit van eerdere studies naar de natuurlijke limieten van de aarde. Daaruit bleek dat die limieten sinds zes jaar eigenlijk overschreden worden.


De verlenging van de gemiddelde levensduur van mensen wereldwijd zorgt voor een groeiende bevolking die de natuurlijke bronnen steeds verder uitput. Toch zijn de economieën van de meeste landen volgens Yach nog altijd gebaseerd op het gebruik van niet-hernieuwbare bronnen en op een niet-duurzaam ontwikkelingsmodel. Het is voor de econoom tijd dat die landen overstappen op een duurzamer model.


Op de voorbije Davos-conferentie zag Yach al een aantal stappen in de goede richting. Lokale en globale organisaties zetten bedrijven onder druk om duurzamer te ondernemen en steeds meer onafhankelijke autoriteiten voeren daarop ook een controle.


Ondertussen zien die bedrijven zelf overigens groeikansen in een andere manier van werken. Overheidsbeleid moet volgens Yach die veranderingen ondersteunen en moet zorgen dat wetenschappelijke en economische innovaties geen bijkomende last voor het milieu worden.  


Ondertussen roept hij elk individu ook op te doen wat in zijn persoonlijke mogelijkheden ligt om gezond te leven op een gezonde planeet. Kleine aanpassingen zoals een beperking van de consumptie van rundsvlees en producten op basis van palmolie, het terugschroeven van de verspilling en het promoten van wandelen en fietsen voor kleine verplaatsingen, kunnen volgens Yach al een heel verschil maken.