Vele websites worstelen met garantiewetgeving

Een meerderheid van de websites die elektronische producten verkopen, worden betrapt op inbreuken tegen de garantiewetgeving. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie op basis van een onderzoek eind vorig jaar, waarbij 59 websites werden gecontroleerd.


Bij 27 websites werden inbreuken vastgesteld. Bij 21 websites diende vastgesteld te worden dat de wettelijke garantie niet of onvoldoende was vermeld. Daarnaast werd door twaalf websites onvoldoende duidelijk aangegeven dat de verkoper aansprakelijk is voor de wettelijke garantie. Tenslotte bleken elf websites de voorwaarden voor de commerciële garantie onvoldoende vermeld te hebben.


Inmiddels hebben achttien websites zich volgens de FOD Economie echter wel in regel gesteld. Tegen de resterende negen partijen is een onderzoek gestart. De inbreuken kunnen gesanctioneerd worden met boetes tot 25.000 euro.