Vrouwelijke bijdrage aan de wereldwijde gezondheid wordt onvoldoende erkend en betaald

Vrouwen leveren door hun inzet in de gezondheidszorg een belangrijke bijdrage tot het wereldwijde bruto binnenlandse product, maar genieten daarvoor te weinig erkenning. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Harvard University en de University of Pennsylvania.


De onderzoekers merken op dat de bijdrage van vrouwen aan de wereldwijde gezondheid economisch, sociaal, politiek en cultureel zwaar wordt onderschat. Er wordt aan toegevoegd dat vrouwen zowel belangrijke gebruikers als producenten van gezondheidszorg zijn, maar in beide gevallen worden de behoeftes van deze groep volgens het rapport niet ingevuld.


Meer dan zwangerschap en moederschap


“Vrouwen genereren in totaal een bedrag van 3 biljoen dollar voor de wereldwijde gezondheidszorg,” verduidelijkt onderzoeksleider Ana Langer, hoofd van het Women and Health Initiative aan de Harvard University in Boston. “Daarmee zijn ze verantwoordelijk voor nagenoeg 5 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product, maar bijna de helft daarvan wordt nooit betaald of erkend."


"Al te vaak wordt het thema van vrouw en gezondheid bovendien beperkt gehouden tot de zwangerschap en het moederschap. Er moet daarentegen naar een meer holistische en realistische benadering van de problematiek worden gestreefd.”


Uit een analyse van tweeëndertig landen vijf jaar geleden blijkt dat de bijdrage van de inzet van vrouwen in de gezondheidszorg 2,47 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product vertegenwoordigde.


Daar moet volgens de wetenschappers echter ook nog eens 2,35 procent onbetaald werk aan toegevoegd worden, vooral bestaande uit de thuiszorg voor familieleden, die slechts in een beperkt aantal landen - waaronder Costa Rica, Turkije en Groot-Brittannië - wordt erkend en gecompenseerd.


Er wordt aan toegevoegd dat de vrouwelijke bijdrage aan de wereldwijde gezondheid een niveau van 3 biljoen dollar bereikt. Dat bedrag ligt hoger dan de gecombineerde overheidsuitgaven in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.


Fundamentele preventie en zorgverstrekking


De onderzoekers benadrukken dat er meer waardering moet komen voor de inzet die vrouwen in de betaalde en onbetaalde gezondheidszorg tonen. “De verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg wordt wereldwijd vooral door vrouwen gedragen,” aldus professor Langer.


“Ze vormen niet alleen het grootste deel van het verplegend personeel in de ziekenhuizen en andere medische centra, maar zorgen ook in de eigen woning en gemeenschap voor fundamentele preventie en zorgverstrekking. Toch blijkt de wereld weinig aandacht te besteden aan hun specifieke noden, ondanks de cruciale betaalde en onbetaalde bijdragen die vrouwen tot de gezondheid van de maatschappij leveren.”


De onderzoekers wijzen er nog op dat het verplegend personeel de grootste beroepsgroep van de hele wereld vormt en voor het merendeel uit vrouwen bestaat. “Vele verpleegsters moeten in een onbeschermde omgeving werken en hun bevoegdheids-niveau staat in geen enkele verhouding tot hun opleiding en expertise,” aldus het rapport.


“Bovendien lopen ze ook het risico blootgesteld te worden aan geweld en ziektes. Al die problemen kunnen leiden tot een burnout, personeelsverloop en een tekort aan arbeidskrachten, met negatieve gevolgen voor zowel de werknemers als de patiënten.” (mah)