Consument concentreert aandacht op kleinere selectie applicaties

De consument besteedt in de loop van een maand in totaal zevendertig uur en achtentwintig minuten aan applicaties. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Nielsen bij vijfduizend smartphone-gebruikers in de Verenigde Staten tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat het applicatie-gebruik daarmee op twee jaar tijd met 63 procent is gestegen.


Het aantal gebruikte programma's is daarentegen relatief status-quo gebleven op 26,7 applicaties. Daaruit kan volgens Nielsen worden afgeleid dat de consument zijn engagement meer op een kleiner aantal favoriete applicaties heeft toegespitst.


Entertainment

“Er lijkt een drempel te bestaan voor de totale portefeuille applicaties die de consument in de loop van een maand kan of wil beheren, maar de tijd die aan de geselecteerde toepassingen wordt besteed, is wel toegenomen,” merkt Nielsen op.


Vastgesteld werd ook dat entertainment, waarin ook weersvoorspellingen en ebooks zijn ondergebracht, met een tijdsbesteding van dertien uur en twintig minuten de meest populaire sector vertegenwoordigt.


Op één jaar tijd heeft de categorie ook een groei met 26 procent laten optekenen. Binnen de entertainment-sector genoten games met tien uur en twee minuten - een toename met 19 procent tegenover het jaar voordien - de grootste populariteit.

Muziek staat met twee uur en zevenendertig minuten binnen entertainment op de tweede plaats, maar video wint met een stijging van 18 procent tot één uur en vierenveertig minuten volgens Nielsen duidelijk aan populariteit.


De onderzoekers stelden nog vast dat er een opmerkelijk verschil in applicatie-gedrag bestaat tussen mannelijke en vrouwelijke gebruikers. Mannen gebruiken 27,2 applicaties, terwijl vrouwen op 26,3 programma’s beroep doen.


Daarentegen besteden vrouwen gemiddeld achtendertig uur en twee minuten aan de applicaties, terwijl mannen aan een tijdsinvestering van zesendertig uur en eenenvijftig minuten komen. (mah)