Slechts minderheid bedrijven tevreden over leiderschapsontwikkeling

Bedrijven investeren vaak bijzonder veel geld in leiderschapsontwikkeling, maar die inspanningen leveren in veel gevallen bijzonder povere resultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Corporate Research Forum (CRF) bij meer dan tweehonderd academici, personeelsdirecteurs en executives.


Er wordt aan toegevoegd dat de bescheiden resultaten van deze initiatieven en programma’s vaak geen verantwoording kunnen aanvoeren voor de gedane investeringen. De onderzoekers merken echter op dat het ook vaak bijzonder moeilijk blijkt om de concrete doelstellingen van deze opleidingen naar voor te schuiven, zodat het ook moeilijk wordt een gepast programma samen te stellen.


Vormingsprogramma


Uit het onderzoek bleek dat 34 procent van de onderzochte organisaties de voorbije drie jaar zijn investeringen op het gebied van leiderschaps-ontwikkeling heeft opgedreven. Bij 17 procent was volgens de researchers zelfs sprake van een significantie verhoging. Bovendien bleek 42 procent van mening dat het budget ook de volgende drie jaar verder zou toenemen.


Toch bleek slechts 31 procent van mening op het gebied van leiderschaps-ontwikkeling goede scores te laten optekenen. Het is volgens de onderzoekers niet gemakkelijk om een oorzaak aan te geven voor deze discrepanties, maar moet wellicht een verklaring worden gezocht in onvoldoende gespecialiseerde vormingsprogramma’s.


Doelstellingen


“Er wordt te vaak van algemene en formele opleidingsprogramma’s gebruik gemaakt, terwijl onvoldoende aandacht wordt besteed aan de concrete opleiding op de eigen werkvloer,” meent onderzoeksleider Gillian Pillans. “Leiders worden immers vooral door de praktijk gevormd.”


Ook merkt de onderzoeker op dat de organisaties vaak onvoldoende kennis hebben om de efficiëntie van hun leiderschaps-ontwikkeling te bestuderen en evalueren. Ook Paul Kearns, voorzitter van het Maturity Institute, merkt op dat het vaak moeilijk blijkt om de daadwerkelijke doelstellingen van de betrokken opleidingen te identificeren. (mah)