De dokter zal zo meteen met je skypen

Het online communicatiekanaal Skype kan ook worden gebruikt voor de raadpleging van een arts. Dat is de bedoeling van het bedrijf Dr Now uit het Engelse Liverpool, geleid door Savvas Neophytou, een voormalig farma-analist uit de Londense beurswereld. Dr Now wil zich vooral richten op relatief jonge professionals die snel en handig advies van een arts wensen zonder hun werkdag te moeten onderbreken.

"Dr Now is gebaseerd op een heel eenvoudig systeem," benadrukt Savvas Neophytou. "De technologie maakt een snelle toegang mogelijk tot een videolink met een arts. Geïnteresseerde partijen kunnen een smartphone-applicatie downloaden waarbij tegen een vergoeding van 4,99 pond per maand een onbeperkt aantal consultaties worden aangeboden."


"Wie geen maandabonnement wenst, kan voor een prijs van 29 pond een eenmalige consultatie aanvragen. De deelnemende artsen stellen zich voor een gedeelte van hun vrije tijd ter beschikking van de service. In ruil daarvoor ontvangen ook zij een vergoeding. Voorgeschreven geneesmiddelen worden thuis of op kantoor geleverd."


Presenteïsme

Lee Dentith, één van de mede-oprichters van Dr Now, zegt in zijn vorig bedrijf Media Agency Group opgemerkt te hebben dat gezondheidsproblemen op de werkvloer belangrijke problemen kunnen opleveren.


"Media Agency Group beschikte over een jong en bijzonder geëngageerd personeelsbestand," verduidelijkt hij. "Er was echter een probleem van presenteïsme. Personeelsleden kwamen immers ook bij ziekte werkten, maar presteerden uiteraard onder hun normale niveau en besmetten bovendien ook hun collega's. Daar moest iets aan gedaan worden."

"Tegelijkertijd bleek het echter bijzonder moeilijk om snel een afspraak met een arts te maken," zegt Dentith. De combinatie van die problemen zette de ondernemer aan om samen met jurist John Hughes een consultatie-concept, gebaseerd op Skype, te ontwikkelen.


Fundamentele beginselen


 Het Britse Royal College of General Practitioners verzet zich echter tegen het initiatief. Er kan volgens de sectororganisatie onmogelijk worden aanvaard dat patiënten voor een afspraak met een huisarts zouden moeten betalen. Daarmee zou volgens de organisatie één van de fundamentele beginselen van de National Health Service (NHS) - de gratis raadpleging - worden ondermijnd.


Bovendien wordt erop gewezen dat men bij Dr Now terecht in contact komt met een arts die de patiënt niet kent en dus geen inzicht heeft in het medisch verleden van de betrokkene.


Savvas Neophytou benadrukt echter dat Dr Now niet de bedoeling heeft om de vaste huisarts te vervangen, maar wel om in bepaalde omstandigheden patiënten tijdelijk verder te helpen. Inmiddels zouden al ongeveer tweehonderdvijftig artsen zich bij Dr Now hebben ingeschreven. (mah)