Duitse bedrijven vinden goudmijn in verouderende bevolking

De Duitse modeketen Adler heeft zich helemaal op de oudere shopper afgestemd. In de collectie zijn dan ook grotere maten opgenomen, maar ook de paskamers hebben grotere afmetingen gekregen, terwijl op de winkelvloer voldoende ruimte is voorzien om een cliënteel met rolwagens beter te kunnen bedienen.


De winkels zijn ook uitgerust met zithoeken, zodat consumenten tijdens het winkelen geregeld een rustpauze kunnen nemen. Adler is daarmee één van de Duitse bedrijven die in de vergrijzing een belangrijke opportuniteit ziet.

Lothar Schäfer, chief executive van Adler, benadrukt echter dat de keten zich niet enkel tot senioren richt. De doelgroep van de Duitse kledingretailer bestaat volgens hem uit alle vijfenveertigplussers. Daarmee richt Adler zich tot de helft van de Duitse populatie. "Deze groep bevindt zich in de beste periode van zijn leven," aldus Schäfer.


"Deze consumenten blijven actief tot ze hun zeventigste verjaardag al geruime tijd achter zich hebben gelaten." Adler heeft inmiddels bijna honderdtachtig winkels in Duitsland en een aantal andere Duitstalige landen. Het bedrijf verwacht dit jaar een omzet te kunnen realiseren van 550 miljoen euro, tegenover 535 miljoen euro vorig jaar.


Actieve senioren

Norbert Schneider, directeur van het Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden, merkt op dat er zich op dit ogenblik in Duitsland een nieuwe bevolkingsgroep aan het vormen is, bestaande uit oudere consumenten tussen zestig en zeventig jaar die nog altijd bijzonder gezond en sociaal actief zijn.


"Een groot gedeelte van deze bevolkingsgroep vormt een nieuwe bron van vraag en dus ook winsten voor een brede waaier industrieën," geeft Schneider aan. Het fenomeen geldt trouwens niet alleen voor goederen, maar heeft ook betrekking op allerlei diensten. Onder meer verzekeraar Allianz heeft een aantal specifieke producten voor oudere consumenten gelanceerd.

De grote aandacht voor de senioren is mee ingegeven door het relatief lage geboortecijfer. In Duitsland hebben vrouwen gemiddeld 1,4 kinderen, tegenover een gemiddelde van twee geboortes in Frankrijk en 1,8 nakomelingen in Groot-Brittannië. Het gemiddelde van de Europese Unie bedraagt 1,6 kinderen.


Het fenomeen moet volgens waarnemers worden toegeschreven aan het maatschappelijk beleid van de Duitse regeringen na de tweede wereldoorlog. Daarbij werd ervan uitgegaan dat vrouwen vooral thuis dienden te blijven om voor de kinderen te zorgen. Daardoor werd vanuit de overheid aan werkende moeders minder steun verleend dan in Frankrijk of Groot-Brittannië.

Duitse vrouwen werden daardoor gedwongen een keuze te maken tussen het moederschap en een professionele carrière. Daarbij bleek echter vooral voor een job te worden gekozen.


Sinds de Duitse eenmaking vijfentwintig jaar geleden heeft de overheid geprobeerd die situatie bij te sturen, onder meer door de uitbreiding van het netwerk kleuterscholen. De kinderloze levensstijl blijft echter bij de Duitse vrouwen bijzonder populair. (mah)