Virtuele realiteit en drones vormen aantrekkelijke combinatie

Dit jaar zullen wereldwijd ongeveer vier miljoen drones worden verkocht. De volgende jaren moet echter nog een belangrijke groei van de markt rekening worden gehouden. Dat blijkt uit een rapport van consulent Juniper Research. Volgens de onderzoekers mag verwacht worden dat tegen het einde van dit decennium jaarlijks zestien miljoen drones zullen worden verkocht.


Er wordt daarbij opgemerkt dat de ontwikkelaars van drone-technologie onder meer rekening zullen moeten houden met een toenemende concurrentie van bedrijven die uit de sector van de modelbouw komen. Tegelijkertijd wordt gewaarschuwd voor privacy-problemen.


“De commerciële markt voor drones wordt wellicht niet snel een realiteit, maar bij de consumenten heeft de technologie het niveau van de echte hobbyisten inmiddels al achter zich gelaten,” merken de onderzoekers op. “Er kan de volgende jaren op die markt echter nog een belangrijke groei worden verwacht."


Criminaliteit?


"Dat is gedeeltelijk te danken aan een verwachte daling van de retailprijzen, een betere functionaliteit, een toename van de concurrentie, een gereduceerde kost van de onderdelen en een brede waaier van toepassingen.” Volgens de onderzoekers zal de integratie van virtuele realiteit de interesse in de drone-technologie in de toekomst wellicht nog doen toenemen.


Tegelijkertijd wordt gewezen op een toenemende bezorgdheid over de impact van drones op de privacy. Daarbij wordt gewag gemaakt van observaties vanuit de lucht boven privéterreinen. Onder meer celebrities zouden daarvan een belangrijk mikpunt kunnen worden. Ook wordt erop gewezen dat drones door criminelen zouden kunnen worden gebruikt om verkenningen uit te voeren.


Er moet volgens Juniper Research dan ook bekeken worden op welke manier deze materie kan worden bekeken. De private drone-sector wordt volgens de consulent immers minder strikt opgevolgd dan commerciële initiatieven. (mah)