Het verschil tussen Chinese en westerse miljardairs

De snelle groei in het aantal Chinese miljardairs doet vermoeden dat hun land zijn ontwikkelingsachterstand op de westerse wereld aan het inlopen is, maar waar wie beter kijkt naar de manier waarop die nieuwe miljardairs hun fortuin verzamelen, ziet vooral een aantal zwaktes in de economie van de Aziatische grootmacht.


De Chinese krant Economic Observer zette de cijfers over de populatie miljardairs in China en het westen op een rij en stelde daarbij enkele opvallende verschillen vast. In China worden op dit jaar 1.737 miljardairs geteld. Vijftien jaar geleden had die groep slechts tien Chinese vertegenwoordigers.


Bovendien hebben de miljardairs samen 9,2 procent van de totale rijkdom van hun land in handen. Dat is uiteraard een logisch gevolg van de snelle economische groei van het land, maar Chinese miljardairs blijken hun geld op een andere manier te verzamelen dan hun westerse collega’s.


Innovatie


De vastgoedsector vertegenwoordigde 30 procent van Chinese groep miljardairs, maar in het westen daalt het aandeel van die sector tot een gemiddelde van slechts 5 procent. Ook de productiesector is met een aandeel van 17 procent een belangrijke activiteit voor de Chinese miljardairs, terwijl deze industriële activiteiten in de westerse landen slechts 10 procent van de miljardairs levert.


Tegelijkertijd blijkt dat de Chinese industrie slechts 2,2 procent van zijn budgetten investeert in onderzoek en ontwikkeling, tegenover 9,8 procent in de Verenigde Staten of 7,7 procent in Duitsland. Die cijfers maken duidelijk dat de Chinese economie op het gebied van technologische innovatie nog belangrijke stappen dient te doen indien het land zijn achterstand op het westen wil overbruggen.


Het ultieme bewijs daarvoor? Terwijl in Duitsland en de Verenigde Staten technologie en media al ongeveer 20 procent van de miljardairs-populatie vertegenwoordigen, blijft dat aandeel in China nog altijd beperkt tot 10 procent.