Cover image

Hoe geloofwaardig zijn de wereldwijde visserij-statistieken?

De omvang van de wereldwijde visvangst wordt schromelijk onderschat. Die cijfers verbergen ook een belangrijke terugval in het wereldwijde visbestand. Dat is de conclusie van een onderzoek van Sea Around Us, een milieu-project van de University of British Columbia, in samenwerking met duurzaamheids-consulent Vulcan.


De verschillen moeten volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden toegeschreven aan het feit dat de meeste landen alleen de industriële visvangst verrekenen en niet kijken naar ambachtelijke en illegale activiteiten of naar bijvangst.

“Uit de studie is gebleken dat jaarlijks ongeveer 109 miljoen ton vis wordt bovengehaald,” zegt onderzoeksleider Daniel Pauly, professor visserij-biologie aan de University of British Columbia. “Dat is ongeveer 30 procent van het niveau dat begin dit decennium door meer dan tweehonderd landen officieel werd gemeld."

Quota


"Die resultaten tonen aan dat elk jaar een vangst van 32 miljoen ton ongemerkt blijft. Op die manier dreigen ramingen over duurzame visbestanden compleet nutteloos te worden. Wanneer geen accurate cijfers ter beschikking zijn over de omvang van de vangst, is het onmogelijk om een correcte inschatting van de bestanden te maken en goede quota’s en beperkingen vast te leggen.”

“Dankzij de nieuwe cijfers kunnen de verschillende landen een nauwkeuriger inschatting maken van de beschikbare visbestanden,” zegt ook Joshua Reichert, hoofd milieu-projecten bij de Pew Charitable Trusts, die Sea Around Us mee ondersteunen. “Bovendien geven de resultaten van de studie ook een beter beeld over het visvolume dat jaarlijks uit de oceanen verdwijnt.” (mah)