Cover image

'De EU wordt snel een archipel van getto’s, vijandig en van elkaar afgesloten'

Zweden wil 60.000 à 80.000 asielzoekers die vorig jaar het land zijn binnengekomen gaan deporteren. Een sterk signaal, schrijven opiniemakers.


De Zweedse deportatiepolitiek bewijst opnieuw dat het einde nabij is voor de Europese democratieën, schrijft de Italiaanse krant La Repubblica:

'Gevangen tussen de vluchtelingencrisis en de terreurdreiging is het niet de toekomst van Europa die ons zorgen moet baren. [...] Want zelfs vóór de Unie met deze dubbele uitdaging werd geconfronteerd was het duidelijk dat ze niets meer is dan een zielloze schelp zonder een greintje fierheid. Neen, wat nu op het spel staat zijn onze democratieën - allemaal. Wat is er geworden van waarden als vrijheid en tolerantie die in onze grondwetten zijn vastgelegd? [...] De vreemdelingenhaat die bijzonder hevig is tussen de Baltische staten en de Zwarte Zee maakt zich nu meester van twee van de sterkste democratieën op het continent: Frankrijk en Duitsland.[...] Gans Europa speelt nu voor immigrantenboeman en verdrijft deze mensen van Noord naar Zuid. De EU wordt snel een archipel van getto’s, vijandig en van elkaar afgesloten.’

Politici in Centraal- en Oost-Europa hadden gelijk


De Tsjechische krant Mláda fronta Dnes is het daar niet mee eens en kijkt met enige ‘Schadenfreude’ naar de manier waarop de ‘welkomstculturen’ Duitsland en Zweden nu het geweer van schouder veranderen:

'Duitsland projecteert nu het imago van totaal gedesoriënteerde politici die zich aan hun postje vastklampen met de laatste strohalm kracht die hen rest. Wat betreft de kanselier is er maar een vraag die moet worden gesteld: ‘Wie vervangt haar?' [...] Ook Zweden ontwaakt nu uit zijn naïeve droom. De regering reageert eindelijk op een compleet onhoudbare situatie, die tot een sociale explosie kan leiden. [...] De politieke elites in deze landen hebben gefaald en zullen vroeg of laat moeten opstappen - in tegenstelling tot de meerderheid van politici in Centraal- en Oost-Europa die de ernst van de situatie van bij het begin goed hadden ingeschat, de juiste maatregelen namen en de druk weerstonden van diezelfde politieke leiders, wiens posities nu in eigen land zo goed als onhoudbaar worden.’