Cover image

Selfieverbod kan winkelier duur te staan komen

Sommige handelaars laten niet langer toe dat klanten foto’s nemen van hun koopwaar, maar een dergelijk optreden dreigt contraproductief te werken.


Dat zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, bij de vaststelling dat diverse winkels een selfie-verbod hebben ingevoerd.

Met die maatregel willen de handelaars vermijden dat klanten in hun winkel een product passen of testen en vervolgens elders aankopen of namaken. Christine Mattheeuws erkent daarover klachten van leden te ontvangen, maar waarschuwt voor negatieve consequenties.

Winkelbeleving


Een aantal handelaars hebben pictogrammen aangebracht waaruit moet blijken dat fotograferen in de winkel is verboden. “Het is begrijpelijk dat handelaars gefrustreerd raken wanneer klanten informatie en beeldmateriaal komen verzamelen over een product, maar vervolgens elders hun aankopen doen,” geeft Christine Mattheeuws toe.

“Het is echter de vraag of de winkeliers veel baat hebben bij de introductie van een fotoverbod. De maatregel dreigt de consument immers voor het hoofd te stoten, waardoor de handelaar uiteindelijk klanten zal verliezen en zijn omzet zal zien afkalven.”

Christine Mattheeuws wijst erop dat veel klanten het leuk vinden om vanuit de paskamer een selfie te nemen om advies in te winnen bij het thuisfront. Wanneer die mogelijkheid wordt ontnomen, dreigt volgens Mattheeuws een negatieve impact op de kwaliteit van de winkelbeleving, waardoor de klant in de toekomst wellicht een ander adres zal kiezen.

“Handelaars kunnen het best alle nieuwe technologieën omarmen en creatief toe te passen,” zegt Christine Mattheeuws. “Dat zal op termijn meer opbrengen dan het invoeren van een fotoverbod.”