Cover image

"Artificiële intelligentie zal revolutie betekenen voor marketing"

De meeste marketing-verantwoordelijken zijn ervan overtuigd dat artificiële intelligentie de volgende jaren een revolutie in hun sector zal veroorzaken, maar slechts een kleine groep begrijpt de technologie en nog minder worden de programma’s daadwerkelijk gebruikt.


Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Demandbase en Wakefield Research bij vijfhonderd marketing-executives.

De resultaten van de studie tonen volgens waarnemers echter ook dat een hype niet altijd gepaard blijkt te gaan met een daadwerkelijke implementering van een technologie of diepere inzichten in de producten of toepassingen die al op de markt werden geïntroduceerd.

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de respondenten van mening is dat artificiële intelligentie tegen het eind van dit decennium tot een revolutie in de marketing zal leiden.

Tevens werd vastgesteld dat 98 procent ervan overtuigd is dat artificiële intelligentie aan de marketing van hun bedrijf een voordeel zal bieden.

Knelpunten


Daarbij zegt 60 procent dat artificiële intelligentie een beter inzicht in de accounts zullen garanderen, terwijl 56 procent ervan overtuigd is dat de technologie tot een meer gedetailleerde analyse van campagnes zal leiden en 50 procent gelooft in een grotere efficiëntie bij de identificatie van potentiële consumenten.

Tegelijkertijd moet volgens de onderzoekers echter ook worden gewezen op een opmerkelijk gebrek aan inzicht en adoptie van artificiële intelligentie.

Slechts 26 procent van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben de technologie te begrijpen. Bovendien diende te worden vastgesteld dat amper 10 procent op dit ogenblik daadwerkelijk artificiële intelligentie al in hun bedrijven heeft toegepast.

Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met een aantal uitdagingen waarmee de marketeers worden geconfronteerd. Daarbij merkt 60 procent op dat artificiële intelligentie niet gemakkelijk in de bestaande technologie kan worden geïntegreerd, terwijl 54 procent moeilijkheden verwacht met de training van medewerkers.

Tenslotte zegt 46 procent rekening te houden met problemen voor de interpretatie van de resultaten. (mah)