Cover image

Windenergie moet zich inspireren op insectenwereld

De efficiëntie van windturbines kan nog gevoelig worden opgedreven. Daarbij zou men zich moeten toespitsen op de insectenwereld, waar vele soorten immers gebruik kunnen maken op flexibele vleugels.


Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Université Sorbonne in Parijs.

Opgemerkt wordt dat windturbines ongeveer 4 procent van de wereldwijde energie-productie voor hun rekening nemen, maar alleen onder gunstige weersomstandigheden kunnen functioneren.

De Franse onderzoekers zeggen echter een oplossing te hebben gevonden om de efficiëntie van de turbines met 35 procent op te voeren. Daarmee zou de technologie zich meer als een alternatief voor fossiele brandstoffen kunnen opwerpen.

“De windturbines werken uitsluitend wanneer de luchtstromen uit een ideale richting komen,” benadrukt onderzoeksleider Vincent Cognet, natuurwetenschapper aan de Sorbonne. “Insecten worden met dergelijke problemen echter niet geconfronteerd."

"Aangezien de insecten over flexibele vleugels beschikken, kunnen die luchtstromen op een optimale manier worden opgevangen, waardoor de snelheid kan worden opgevoerd. Omdat de vleugels op een natuurlijke manier met de wind kunnen meeplooien, zal ook de druk kunnen worden verlaagd en kan het risico op beschadiging gevoelig worden beperkt.”

Schaalgrootte


De Franse onderzoekers hebben drie kleinschalige prototypes van windturbines met verschillende rotor-karakteristieken gebouwd. Naast een onbuigzaam exemplaar, werden ook twee varianten met diverse vormen van flexibiliteit uitgetest.

“Het exemplaar met extreem flexibele wieken bleek onvoldoende sterk en slaagde er ook niet in om evenveel energie op te wekken als de onbuigzame variant,” getuigt professor Cognet.

“Een exemplaar met een gematigde flexibiliteit bleek echter de beste prestaties te registreren. De opstelling creëerde 35 procent meer energie, maar kon ook in een bredere variatie van windcondities opereren.”

De volgende uitdaging is volgens Vincent Cognet echter een schaalvergroting naar de reële wereld. “Er moet een geschikt materiaal worden gevonden,” merkt de professor op. “Er moet immers een optimale buigzaamheid kunnen worden gegenereerd.” (mmah)