Cover image

Voorbije dertig jaar is 75 procent van de vliegende insecten verdwenen

Een nieuwe studie heeft een erg verontrustend beeld van de natuur geschetst: driekwart van de vliegende insecten zou in Duitse natuurgebieden de voorbije drie decennia verdwenen zijn. Daarmee is de teruggang veel groter dan wetenschappers hadden verwacht. Dat is een enorm drama, want zonder insecten zou er geen leven op aarde zijn.

De voorbije jaren was het opvallend hoeveel insectensoorten, zoals bijen en vlinders, minder en minder voorkwamen in West-Europa en Noord-Amerika. Deze insecten zijn echter zeer belangrijk voor het ecosysteem. Zij zijn namelijk de bestuivers, de voedselbron van de vogels en de zoogdieren. Wanneer de meerderheid hiervan verdwijnt, heeft dat een enorme invloed op dit ecosysteem en op onszelf.

Jammer genoeg kent niemand het belang van insecten, voornamelijk omdat we ze zodanig als irritant beschouwen. 


"Dit houdt niet op aan de grens"


Al vanaf 1989 houden Duitse entomologen of insectendeskundigen in 63 beschermde natuurgebieden nauwlettend bij hoeveel en welke soorten insecten er leven en rondvliegen. Dit doen ze op verschillende momenten in het jaar.

Dit jaar heeft de Radboud Universiteit de onderzoeksresultaten onderzocht en kwamen ze tot de conclusie dat het gemiddelde totale aantal insecten na 27 jaar met 76% is gedaald.

"Dit houdt natuurlijk niet op bij de grens", zegt projectleider Hans De Kroon. "Ik denk dat wat we zien in Duitsland zien, ook gebeurt in andere gebieden in Europa."

Maar waarom verdwijnen ze?


Maar wat is nu de reden dat de insecten verdwijnen? Hier kan geen eenlijnig antwoord op gegeven worden, al kan er wel gezegd worden waarom ze niét verdwijnen.

Het veranderende klimaat is alleszins niet de oorzaak. De temperatuurstijging liet juist zien dat er méér insecten voorkomen. Ook het onderhoud van de natuurgebieden in Duitsland kan geen oorzaak zijn, ze worden namelijk goed onderhouden. Onderzoekers vinden het dan ook vreemd dat de insecten ook daar massaal sterven.

De oorzaak die dan overblijft is dat de gebieden vrij klein zijn en in een landelijk gebied liggen. De invloed van de landbouw en het gebruik van pesticiden kan dus een oorzaak zijn. Daarnaast kunnen ook volgens die insecten eten een grote invloed hebben op de achteruitgang van de insecten.

Momenteel weten de onderzoekers echter nog niet alles en willen ze voorlopig de achteruitgang  van de insecten aan niks toeschrijven.