Cover image

© iStock

Science

Gentse studenten raken het niet eens over eventuele nieuwe academische kalender

UGent en KULeuven stelden vorig jaar een grondige hervorming van de academische kalender, waarbij het academiejaar op 1 september zou beginnen. Dat zou betekenen dat iedereen een studievrije kerstvakantie en zomervakantie heeft. De Gentse studentenraad vroeg 8.000 studenten naar hun mening. Het resultaat van de enquête: grote verdeeldheid. De herindeling blijft alsnog op de agenda staan.

Op 3 januari lanceerde de Gentse studentenraad een enquête over de herindeling van de academische kalender. Meer dan 8.000 studenten vulden de vragenlijst in. Uit de resultaten blijkt dat er een grote verdeeldheid is.

Op dit moment liggen er verschillende scenario's op tafel. Een suggestie is om het academiejaar al op 1 september te laten starten. Op die manier zou de eerste examenperiode voor de kerstvakantie eindigen. Andere mogelijkheden zijn een modulesysteem of een vervroegde tweede zit zodat er nadien tijd is voor een gegarandeerde vakantieperiode.

De zorgen van de studenten

"Zowel over vroeger starten als het werken in modules, zijn de studenten verdeeld maar er is wel een kleine meerderheid van de studenten tegen", verduidelijkt Dylan Couck, rechtenstudent en studentenvertegenwoordiger in de onderwijsraad van de UGent. Werk- en studielast zijn hierbij de grootste bekommernissen van de gemiddelde student. Veranderen van studierichting blijkt in het huidige systeem voor problemen te zorgen. "Studenten geven aan dat daar momenteel te weinig tijd voor is voorzien", zegt Couck.

Uit de enquête blijkt dat vooral maatregelen die een echte blokperiode garanderen, zeer breed gedragen worden. De studenten beoordelen het verschuiven van een week paasvakantie als zeer positief. Door de verplaatsing naar vlak voor de examens van het tweede semester kan deze periode gebruikt worden als blok. Ook het verkorten en het efficiënter organiseren van de inhaalweek wordt positief ervaren. Concreet wil dat zeggen dat de inhaallessen op slechts enkele dagen worden georganiseerd zodat de rest van de week gegarandeerd vrij blijft en dus kan worden gebruikt om te studeren.

Alle pistes blijven open

Gisteren kwam het onderwerp aan bod op het overleg tussen de verschillende Vlaamse onderwijsinstellingen. "Ook daar waren de reacties verdeeld, maar naar mijn aanvoelen eerder negatief", aldus Couck. "De hogescholen hadden vooral vragen naar de redenen achter de reorganisatie, de voordelen ervan en het wetenschappelijk onderzoek waarop deze gebaseerd is."

De UGent liet aan newsmonkey weten dat ze voorlopig alle pistes wil ophouden. "Alles ligt nog op tafel en wij willen alle partijen horen, ook de studenten. Zij zullen in het debat betrokken worden", zegt de universiteit.

Het volledige document met de resultaten van de enquête vind je hier.

Lees meer