Cover image

© iStock

Travel & Food

Vasten: wat mogen katholieken (niet)?

De laatste praalwagens van Carnaval zijn opgeborgen en nu is het officieel de Vasten, ook bekend als de veertigdagentijd. Die duurt tot en met Stille Zaterdag, de dag voor Pasen. Maar aan welke regels moeten vrome katholieken zich in die periode houden? Mogen ze nog eten of drinken? En op welke tijdstippen?

De Vastenperiode is begonnen en katholieken moeten tijdens deze periode boeten voor hun zonden. Gelovigen krijgen dan in de mis een kruisje van as op hun voorhoofd. De slagzin van Aswoensdag: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren." Tussen 14 februari en 31 maart mogen gelovigen niet eten of drinken. Enkel de zondagen zijn een uitzondering. De katholieken herinneren op die manier het verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten of drinken

Op Aswoensdag en Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, mag je dus geen snoep, vlees of alcohol consumeren, want je dag staat in teken van soberheid. Op die dag wordt de kruisiging en de dood van Jezus herdacht. Verder wordt er min of meer verwacht dat je bepaalde pleziertjes inperkt. Sommigen kijken bijvoorbeeld minder televisie of raadplegen minder sociale media of internet. 

Lees meer