Cover image

© iStock

Economie

Wereld moet meer dan half miljoen vliegtuigpiloten vinden

Er moeten de volgende jaren wereldwijd honderdduizenden vliegtuigpiloten worden getraind om een antwoord te kunnen blijven bieden voor de toenemende vraag naar luchtvaarttransport. Dat heeft Fang Liu, secretaris-generaal van de International Civil Aviation Organization (Icao), gezegd.

Liu wees er daarbij op dat het volume commerciële vluchten en het aantal passagiers het volgende anderhalve decennium een verdubbeling zullen kennen. Die groeiende vraag heeft verschillende oorzaken. Tegelijkertijd dreigt het aantal piloten en andere luchtvaartspecialisten de volgende jaren volgens Liu door een natuurlijk verloop sterk uitgedund te zullen worden.

Aantrekkingskracht

“Ook de luchtvaart zal niet ontsnappen aan de gevolgen van een verouderende populatie,” waarschuwde Fang Liu. “Een groot deel van de piloten zal de volgende jaren met pensioen gaan. Door het dalende geboortecijfer wordt het echter steeds moeilijker om opvolgers te vinden."

"Bovendien moet ermee rekening worden gehouden dat de luchtvaart op de arbeidsmarkt de concurrentie ondervindt van een aantal nieuwe economische sectoren, die vaak een grote aantrekkingskracht uitoefenen op talentrijke jongeren. Tegenover die toenemende druk op de arbeidsmarkt staat bovendien de toenemende vraag naar vliegtuigtransport.”

“De luchtvaart moet veel meer inspanningen doen om voor de volgende decennia talentvolle medewerkers en managers aan te trekken en aan zich te binden,” aldus Fang Liu. Volgens hem zijn er de volgende twintig jaar ruim 620.000 piloten voor commerciële vliegtuigen met minstens honderd passagiers worden gerekruteerd.

Congestie

Liu voegde er meteen aan toe dat 80 procent van die toekomstige piloten nog niet aan zijn training is begonnen. “Datzelfde geldt echter ook voor een aantal andere cruciale functies in de luchtvaart, zoals verkeersbegeleiders, onderhoudspersoneel en andere technici,” aldus de secretaris-generaal. “In tientallen functies zullen massaal vacatures moeten worden ingevuld.”

De groei van de sector wordt volgens Fang Liu vooral gedragen door het toenemend toerisme, maar ook door het aanhoudend succes van de online retail, die immers voor de bestelling van zijn orders massaal op transport beroep moet doen.

Op dit ogenblik telt de internationale luchtvaart jaarlijks al 4,1 miljard passagiers. Bovendien wordt één derde van het wereldwijde goederenverkeer met het vliegtuig vervoerd.

Liu waarschuwde verder dat ook met een toenemende congestie van luchthavens rekening zal moeten worden gehouden. “Tegen het einde van dit decennium zullen alleen al in Afrika vierentwintig internationale luchthavens hun saturatiepunt hebben bereikt,” betoogde hij.

Lees meer