Cover image

© iStock

Economie

Als Amsterdammers zo veel geld voor hun woning kunnen krijgen, waarom verkopen ze dan niet? 

Wie een huis wil kopen in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam moet daarvoor vandaag 30% meer neertellen dan in 2008. Ook het verschil tussen Amsterdam en de rest van Nederland is toegenomen: inmiddels wordt voor een gemiddelde Amsterdamse woning 60% meer betaald dan een woning elders in Nederland. Tien jaar geleden was dat nog geen 20%.

Het lijkt hierdoor aantrekkelijk om de meerwaarde, die veel Amsterdamse vastgoedeigenaars inmiddels hebben opgebouwd, te gelde te maken en te verhuizen naar elders. Maar dat gebeurt opmerkelijk genoeg niet. Want in Amsterdam worden nu relatief minder woningen verkocht dan in 2007, vlak voor de crisis. Vorig jaar werd 9% van het totale aantal woningen in Amsterdam verkocht. In 2007 werd jaarlijks nog ruim 11% van de woningvoorraad verkocht

Waarom verkopen niet meer Amsterdammers hun woning, zeker nu ze er zoveel geld voor kunnen krijgen? Het ING Economisch Bureau ziet een aantal verklarende factoren.

1. Nederlanders die verhuizen blijven in de eigen regio


Om te beginnen zijn Nederlanders die verhuizen zijn regionaal georiënteerd. De overgrote meerderheid verhuist naar een andere woning binnen de eigen gemeente (zo’n 60%), of in ieder geval binnen de eigen provincie (zo’n 24%), blijkt uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving. De regionale binding is vaak sterk vanwege werk, familie, vrienden of andere redenen. Dat Amsterdamse huizenprijzen zoveel hoger liggen dan elders in Nederland, is voor Amsterdammers die hun huis overwegen te verkopen dus niet zo relevant. 

2. Steeds meer huizen in bezit van zestigplussers


Een steeds groter deel van de Amsterdamse koopwoningvoorraad is in handen van ouderen. Zestigplussers bezitten inmiddels ruim twee keer zoveel Amsterdamse woningen als in 2007. Toen bezaten ze 13% van de koopwoningen, inmiddels is dit aandeel opgelopen tot 19% in het totaal. Deze ouderen hebben vaak een bewuste keuze gemaakt om in Amsterdam te wonen en zijn honkvast. Stijgende prijzen vormen voor hen nauwelijks een prikkel om te verhuizen. 

3. Wie verhuist, verhuurt makkelijker dan te verkopen


Tenslotte is het voor Amsterdammers die verhuizen vaak aantrekkelijk om hun oude woning te houden. Zo kunnen zij ervoor kiezen om de woning te verhuren, bijvoorbeeld aan expats. Ook dit drukt het aantal verkopen. 

© iStock