Cover image

© istock

Science

Nieuwe studie stelt onomwonden dat landbouw winstgevend kan produceren zonder bijendodende insecticiden

Neonicotinoïden, het soort insecticiden dat nu nog massaal gebruikt wordt en verantwoordelijk wordt geacht voor de terugloop van het aantal bijen en andere insecten, zijn perfect vervangbaar volgens een nieuwe studie.

De Europese Unie beslist binnenkort over een totaalverbod op neonicotinoïden in buitenteelten. Elf landen zijn al voor. Overheden aarzelen over een verbod omdat er geen alternatieven zouden zijn voor die insecticides. Maar, stelt een nieuwe studie, die zijn er wel. De landbouw kan winstgevend produceren zonder bestrijdingsmiddelen die aantoonbaar meer insecten doden dan waarvoor ze zijn bedoeld volgens de auteurs. Ook voor fipronil, het luizenbestrijdingsmiddel dat vorig jaar in Nederland en in België in eieren werd gevonden, zijn naar de mening van de wetenschappers genoeg alternatieven.

De wetenschappers betogen dat er voldoende milieuvriendelijke alternatieven zijn voor neonicotinoïden, die insecticiden waarvan we weten dat ze schadelijk zijn voor vogels, maar die ook leiden tot massale sterfte van bijen. Verder zeggen ze dat het gebruik van landbouwgif niet per definitie tot betere oogsten en meer winst leidt.

Neonicotinoïden en fipronil zijn samen wereldwijd de meest verkochte bestrijdingsmiddelen. De onderzoekers hebben 200 studies bekeken die sinds 2014 zijn gedaan naar de resultaten ervan.

Het zenuwgif in deze middelen wordt vaak al preventief in het zaaigoed van landbouwgewassen aangebracht. De plant die uit dat zaad groeit, is daardoor giftig voor veel insecten, ook voor insecten die niet schadelijk zijn voor de gewassen. Wilde bijen zijn een bekend voorbeeld; die zijn juist van groot belang voor de bevruchting van bloeiende planten.

Al ingeperkt sinds 2013

De wetenschappers noemen in het artikel een aantal alternatieven voor het gebruik van landbouwgif waarvan ze zeggen dat die goedkoper, even effectief en beter voor het milieu zijn: het wisselen van teelten, gewassen ontwikkelen die beter tegen ziekten bestand zijn, biologische bestrijdingsmethoden en natuurvriendelijke insecticiden.

Bestrijdingsmiddelen zijn zelfs vaak overbodig, stellen ze, omdat er niet genoeg plaagdieren zijn om serieuze schade toe te brengen aan gewassen. Terwijl de gifstoffen wel veel schade aanrichten voor het ecosysteem, dat de basis is voor de landbouw.

Het gebruik van de neonicotinoïden wordt al sinds 2013 door de Commissie ingeperkt. De producten mogen in principe alleen worden toegepast in teelten die voor bijen niet aantrekkelijk zijn. Deze stap volgde op studies die wijzen op een verband tussen het gebruik van de producten en massale sterfte van honingbijen.

Lees meer