Cover image

© istock

Science

Nieuwe studie stelt onomwonden dat landbouw winstgevend kan produceren zonder bijendodende insecticiden

Neonicotinoïden, het soort insecticiden dat nu nog massaal gebruikt wordt en verantwoordelijk wordt geacht voor de terugloop van het aantal bijen en andere insecten, zijn perfect vervangbaar volgens een nieuwe studie.

Elf landen willen een totaalverbod op neonicotinoïden in buitenteelten. Vooral neonicotinoïden en fipronil wordt het meest gebruikt, maar leiden tot massale sterfte van bijen. Andere landen twijfelen nog, omdat er geen alternatieven zouden zijn voor insecticides. Toch zijn er wel milieuvriendelijke alternatieven volgens een nieuwe studie. Binnenkort beslist de Europese Unie over een totaalverbod.

Volgens de wetenschappers zijn bestrijdingsmiddelen overbodig, omdat er niet genoeg plaagdieren zijn. Sinds 2013 is het gebruik van neonicotinoïden door de Commissie ingeperkt, maar de volgende alternatieven zouden het verschil kunnen maken: het wisselen van teelten, gewassen ontwikkelen die beter tegen ziekten bestand zijn, biologische bestrijdingsmethoden en natuurvriendelijke insecticiden. 

Lees meer