Cover image
Politiek

Veli Yüksel (CD&V): "Andere veiligheidscultuur nodig" om terreur te bestrijden

Veli Yüksel, (CD&V) wil betere terreurmaatregelen, maar daarvoor is het debat "te gepolariseerd." Het Kamerlid schreef een boek over een nieuw soort terreur en hoe we die het best kunnen aanpakken. Maar, onderstreept Yüksel, daar is budget voor nodig en dat is momenteel niet adequaat.

Hadden we iets kunnen doen aan de verschrikkelijke dingen die gebeurd zijn op 22 maart 2016 op de luchthaven en het metrostation? Bij de aanslag stierven maar liefst 32 mensen, er komen echter niet echt veel antwoorden op de vragen van de nabestaanden.

Veli Yüksel, Kamerlid voor CD&V en lid van de bijzondere commissie Terrorismebestrijding, beweert dat er te veel sprake is van polarisatie. “Onze veiligheid is te belangrijk om over te laten aan extremistische schreeuwers. Veiligheid is geen links of rechts thema, maar een zaak voor iedereen", zegt hij. 

Nieuwe dreigingen

Yüksel heeft een boek klaarliggen dat gaat over terreuraanslagen. Dat boek draagt dan ook de titel Veiligheid voor iedereen. De strijd tegen gewelddadig radicalisme. Daarin vertelt hij over het feit dat er geen radicale, rechtlijnige oplossingen bestaan, maar dat het wel tijd wordt dat er een antwoord komt op de "de vraag hoe we als samenleving vorm moeten geven aan een evenwicht tussen vrijheid en veiligheid".

Lees meer