Cover image
Politiek

Veli Yüksel (CD&V): "Andere veiligheidscultuur nodig" om terreur te bestrijden

Veli Yüksel, (CD&V) wil betere terreurmaatregelen, maar daarvoor is het debat "te gepolariseerd." Het Kamerlid schreef een boek over een nieuw soort terreur en hoe we die het best kunnen aanpakken. Maar, onderstreept Yüksel, daar is budget voor nodig en dat is momenteel niet adequaat.

Waren we te traag, hadden we iets kunnen doen aan het drama dat zich op 22 maart 2016 op de luchthaven en in het metrostation afspeelde? 32 mensen verloren hun leven bij de terreuraanslag maar op veel van die vragen komt geen antwoord. Volgens Veli Yüksel, Kamerlid voor CD&V en lid van de bijzondere commissie Terrorismebestrijding, wordt er teveel gepolariseerd. “Onze veiligheid is te belangrijk om over te laten aan extremistische schreeuwers. Veiligheid is geen links of rechts thema, maar een zaak voor iedereen", klinkt het daar.

Nieuwe dreigingen

In het boek dat hij uitbrengt over terreurbestrijding: Veiligheid voor iedereen. De strijd tegen gewelddadig radicalisme, benadrukt Yüksel dan ook dat er geen radicale oplossingen bestaan, maar dat er een antwoord moet komen op "de vraag hoe we als samenleving vorm moeten geven aan een evenwicht tussen vrijheid en veiligheid".

"Het duurde wel even (ruim een uur na de explosies op de luchthaven van Zaventem) vooraleer de metro en het treinverkeer in Brussel werden stilgelegd", zegt het CD&V-kamerlid. Yüksel is ervan overtuigd dat de gevolgen van de aanslagen anders waren geweest "indien we voorheen een andere veiligheidscultuur hadden omarmd." We moeten volgens Yüksel dan ook "nieuwe dreigingen onder ogen durven zien en gepaste maatregelen nemen." Hij denkt daarbij vooral aan sociale media, maar ook aan bioterreur.

Evenveel budget als zwerfvuilophaling

Bij nieuwe maatregelen hoort echter ook altijd een maatschappelijke discussie. Maar volgens Yüksel zijn het net die extreme meningen die te vaak naar voren komen. "Met valse tegenstellingen worden die begrippen en het debat uitgehold. Burgers in ons land willen gerust wat van hun privacy opgeven voor veiligheid, en dat hebben ze ook gedaan. Sterke inlichtingendiensten zijn nodig om de terreurdreigingen en radicalisme op te sporen. Belangrijk daarbij is dat de procedures worden gevolgd, er achteraf toetsing gebeurt en dat het principe van proportionaliteit wordt toegepast."

Maar over die veiligheidsdiensten en vooral het (gebrek) aan budget klinkt een kritische noot: "Jaak Raes, de topman van Staatsveiligheid, vertelde mij dat er evenveel budget is voor het ophalen van zwerfvuil dan voor de staatsveiligheid, namelijk 50 miljoen euro ... dat is toch hallucinant als je weet dat het over onze veiligheid gaat."

Actieve burgers en een omkaderde islam

De verantwoordelijkheid enkel bij de veiligheidsdienst leggen, is echter een onhaalbare kaart, zegt de politicus. Ook burgers moeten actief meedenken in het verhaal. Yüksel noemt dat 'actief burgerschap'. "We moeten af van het wij-zijverhaal. Verdeeldheid is wat terroristen willen", is de motivatie daarachter. Maar wat wil dat nu zeggen? "Dat impliceert dat we elke burger in ons land kansen geven om zich te ontplooien maar ook verantwoordelijkheden laten nemen. Enkel op die manier kunnen we werk maken van veiligheid voor iedereen."

Daarnaast kan ook de politiek een rol spelen. Want gemarginaliseerde groepen zouden wel heil kunnen zoeken in extremere denkkaders. Dat wil Yüksel voor zijn door "in te zetten op onderwijs, buurtwerk, een krachtig middenveld, meer kansen op de arbeidsmarkt enzovoort. Ook het institutionaliseren en het versterken van de omkadering van de islam in ons land, is daartoe essentieel", volgens Yüksel.

Lees meer