Cover image

© EPA

Economie

Wereld beleeft een uitzonderlijke economische periode

De wereld beleeft een uitzonderlijk moment.  De OESO verhoogt haar verwachtingen voor de economische groei tot 3,9% voor de wereld. Voor de G20 is zelfs sprake van een groei van 4,1%. Dat is het hoogste percentage in de voorbije 7 jaar. Volgens het samenwerkingsverband inzake sociaal en economisch beleid van 35 landen zou ook 2019 nog een 'grand cru' jaar worden. 

De OESO heeft haar in november gepubliceerde verwachtingen voor de economische groei alweer naar boven bijgesteld. Voor dit jaar betekent dat een globale groei van 3,9% of 0,2% meer dan in november nog werd geschat. Voor 2019 bedraagt wordt de verwachting met 0,3% naar boven bijgesteld, eveneens tot 3,9%. Voor de G20 gaat het over 4,1% in 2018 en 4% volgend jaar.

De Amerikaanse economie zou dit jaar 2,9% groeien en 2,8% volgend jaar. De belastingverlaging van de regering Trump zou daarbij een half tot driekwart procentpunt voor haar rekening nemen.

Voor de eurozone houdt de OESO rekening met een groei van 2,3% dit jaar en 2,1% in 2019. Al deze vooruitzichten zijn positiever in vergelijking met eerdere ramingen.

Er is sprake van ‘een robuuste wereldhandel, een verhoging van de investeringen'. Daarnaast noteren zowel het vertrouwen van gezinnen in de economie als dat van de bedrijven op een hoogtepunt. 

Handelsoorlog

De OESO tempert de verwachtingen wel door te wijzen op een reeks bedreigingen. Die maken dat de groeivooruitzichten een pak lager uitvallen dan voor de financiële crisis. Het samenwerkingsverband maakt gewag van protectionisme, een mogelijke handelsoorlog rond de staalproblematiek en spanningen op de financiële markten die tot renteverhogingen zouden kunnen leiden. Ook vindt het OESO dat de meeste overheden al een tijd op de rem staan waar het de wil om structurele hervormingen door te voeren betreft.

Miljardairs zijn 18% rijker dan een jaar geleden

Eerder deze maand wist het zakenblad Forbes al te melden dat de wereld eind 2017 ruim 2.208  miljardairs telde, 165 meer dan een jaar eerder. Samen is deze elite van miljardairs 9.100 miljard dollar waard, 18% meer dan een jaar geleden. De wereld beleeft een uitzonderlijk moment.