Cover image

© iStock

Economie

Zwitsers hebben als eerste technologie geïmplementeerd die vermijdt dat drones tegen vliegtuigen botsen

In Zwitserland krijgt de luchtvaart een verkeerscontrole die kan terugvallen op een systeem dat mogelijke botsingen van drones met vliegtuigen of helikopters moet voorkomen. Skyguide, de verantwoordelijke voor de trafiekcontrole in het Zwitserse luchtruim, heeft daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Amerikaanse bedrijf AirMap.

Met de nieuwe toepassing realiseert Zwitserland een Europese primeur en bevestigt het land tevens zijn leidinggevende positie in de onbemande luchtvaart. Drones voor de particuliere sector worden weliswaar vooral in China geproduceerd, maar de markt voor commerciële toepassingen en controlesystemen wordt door Zwitserland gedomineerd.

Blockchain

Het systeem dat Skyguide in samenwerking met AirMap ontwikkelt, zou op termijn het hele Zwitserse luchtruim moeten dekken. Gehoopt wordt dat een systeem voor de verkeersgeleiding van drones tegen volgend jaar volledig operationeel zal zijn. Bedoeling is dat de gebruikers van drones zich in een gegevensbank, gebaseerd op het blockchain-platform, registreren.

Tevens wordt voor de piloten van drones een alarmsysteem uitgebouwd om potentieel gevaar in realtime te melden. De verkeerscontrole zal tegelijkertijd met telemetrie worden uitgerust, terwijl de piloten van de drones communicatiemiddelen ter beschikking krijgen om contact met de verantwoordelijken voor het luchtruim te onderhouden.

Investeringen

Tevens werd bekend dat de Zwitserse onderneming InVoli bij een aantal investeerders een kapitaal van 0,5 miljoen euro heeft kunnen ophalen. Het bedrijf heeft een systeem ontwikkeld waarbij kleine antennes op de grond de bewegingen in het luchtruim kunnen observeren.

Op die manier kunnen de operatoren op het controlepaneel van het onbemand vliegtuig of op het scherm van hun smartphone of laptop de actuele activiteit in de omgeving volgen. Dankzij de bijkomende financiering is InVoli naar eigen zeggen in staat om zijn experimentele fase af te sluiten en naar een commerciële toepassing over te stappen.

InVoli merkt op dat zijn systeem bijzonder complementair zou kunnen werken met de technologie die Skyguide wil implementeren. Een akkoord over een mogelijke samenwerking is echter nog niet ondertekend.

In Zwitserland zijn op de markt van de drones inmiddels al meer dan zeventig ondernemingen operationeel.

Lees meer