Cover image

© getty

Science

De dagen op aarde worden een beetje langer. Weet je waarom?

Door de opwarming van ons klimaat en het feit dat gletsjers versneld smelten worden de dagen op aarde langer. Dat zit zo:

De opwarming van onze aarde is de grootste oorzaak van de langere dagen. Het ijs van de gletsjers op Groenland smelten en het smeltwater aan de Zuidpool verplaatst zich richting de evenaar. De massa verzamelt zich rond de evenaar en daardoor draait onze planeet iets trager rond zijn as. Volgens Thomas Frederikse van de Technische Universiteit Delft zijn de dagen in 25 jaar tijd zo’n 0,2 milliseconden langer zijn geworden.

Ook de zeespiegelstijging speelt een rol, maar die is niet overal hetzelfde. "De zeespiegelstijging is onderzocht voor twee kustregio’s en op wereldwijde schaal. Als fysische processen nemen we het massaverlies van gletsjers en ijskappen, het uitputten van grondwaterreservoirs, het vasthouden van water achter stuwdammen, GIA, veranderingen van het specifieke volume van zeewater, lokale windeffecten en luchtdrukveranderingen in beschouwing”, zegt Frederikse. 

Lees meer