Cover image

© iStock

Economie

Ook wanneer ze in rijke gezinnen opgroeiden, sukkelt 1 op 5 zwarte jongens later in de armoede

In de Verenigde Staten zullen zwarte jongens, zelfs wanneer ze tot de rijkste bevolkingsgroep behoren en in de meest welgestelde buurten leven, op volwassen leeftijd nog altijd minder verdienen dan blanke leeftijdsgenoten met vergelijkbare achtergronden. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Stanford en de Harvard University bij twintig miljoen opgroeiende Amerikaanse jongeren.

Blanke jongens die aan de top opgroeien, zullen volgens de onderzoekers wellicht ook tot de elite blijven behoren. Zwarte jongens die tot dezelfde kaste behoren, zullen echter meer geneigd zijn om naar lagere klasse af te glijden.

Gendergebonden

“Zelfs wanneer deze kinderen naast elkaar opgroeien in gezinnen met vergelijkbare inkomens, zullen zwarte jongens nagenoeg overal in de Verenigde Staten nog altijd een minder rooskleurige toekomst kunnen rekenen dan hun blanke tegenhangers,” zegt hoofdonderzoeker Nathaniel Hendren, econoom aan de Harvard University.

“Het fenomeen geldt trouwens alleen voor jongens. Zwarte meisjes en vrouwen worden weliswaar ook met ongelijkheid geconfronteerd, maar dat zal zelden aan het individuele inkomen kunnen worden gemerkt. Voor vele zwarte jongens - zelfs uit de rijkste klassen - blijkt het onmogelijk om definitief uit de armoede te ontsnappen.”

De onderzoekers stellen nog dat 80 procent van de blanke jongeren die in rijke families zijn geboren, ook als een volwassenen tot de hogere middenklasse of elite zullen behoren. “Bij Afro-Amerikaanse jongeren van rijke afkomst valt dat echter terug tot 59 procent,” aldus professor Hendren. “Er moet immers vastgesteld worden dat 20 procent in de lagere middenklasse terecht zal komen, terwijl 20 procent tot armoede zal zijn veroordeeld. "

Beeldvorming

Het is niet eenvoudig om voor die verschillen een verklaring te vinden. "In geen geval kan een verschil in cognitieve mogelijkheden worden aangehaald - zoals sommige racistisch ingestelde geesten zou kunnen suggereren - want bij vrouwen stelt het probleem zich niet," aldus de wetenschappers.

“De basis van de problemen moet wellicht worden gezocht buiten de woning en moet gekeken worden naar de omgeving, de economie en de maatschappij die zwarte jongens op een andere manier beschouwen,” zeggen de onderzoekers. “Vermoed kan worden dat jongens tijdens het opgroeien gevoeliger zijn voor problemen zoals discriminatie dan meisjes."

"Zwarte jongens ervaren raciale discriminatie meestal ook anders dan zwarte meisjes. Al op jonge leeftijd zullen ze op school een grotere kans lopen gesanctioneerd te worden. Tevens zullen ze sneller op straat door de politie worden aangesproken of zelfs opgepakt. Er is hier sprake van een hyper-stereotype, gebaseerd op een combinatie van een zwart ras en een mannelijk gender.”

Vaak worden de sterkste verschillen zelfs in de rijkste gemeenschappen aangetroffen. “Weliswaar genieten alle kinderen van de grotere rijkdom die hun omgeving kenmerkt,” zeggen de onderzoekers daarbij. “Blanke jongens kunnen daarvan echter meer voordeel halen dan zwarte jongens."

"Het aanbieden van opportuniteiten is dan ook geen zekerheid dat zwarte jongens zullen lukken. Het blijft voor hen bijzonder moeilijk om zich los te maken van het stereotype van de zware criminaliteit.”

Lees meer