Cover image

© iStock

Economie

Autonome wagens kunnen veel parkeerruimte uitsparen

Een overschakeling naar autonome wagens kan de efficiëntie van de beschikbare parkeerruimte in de steden gevoelig opdrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De Canadese onderzoekers berekenden dat de inzet van zelfrijdende auto’s de capaciteit van een parking met meer dan de helft zou kunnen opvoeren.

De wetenschappers geven wel toe dat voor een aantal potentiële knelpunten nog oplossingen moeten worden gezocht. Het is volgens hen ook niet duidelijk wanneer voldoende autonome wagens in het verkeer zullen zijn geïntroduceerd om de inrichting van speciale parkings te overwegen.

Verspilling van oppervlakte

“Autonome wagens kunnen heel dicht op elkaar parkeren,” benadrukt onderzoeksleider Mehdi Nourinejad, analist transportinfrastructuur aan de University of Toronto. “Er hoeven immers geen deuren te worden geopend om de chauffeur te laten uitstappen. Daarom hoeft tussen de geparkeerde auto’s weinig ruimte vrijgehouden te worden."

"Bovendien moeten ook geen marges worden voorzien voor manoeuvres. Er kan immers aan de andere wagens een bevel worden gegeven uit de weg te gaan en ruimte vrij te maken. Belangrijk daarbij is wel de omvang van de parkeersite. Op een groot parkeerterrein zouden immers veel bewegingen moeten worden uitgevoerd om wagens een plek te geven of te laten vertrekken. Dat zal meer tijd kosten."

“Er moeten daarbij een aantal elementen worden afgewogen,” benadrukt Nourinejad. “Wanneer men een grote parkeersite heeft, kan het langere tijd duren vooraleer de auto is geparkeerd of zich opnieuw in het verkeer kan bewegen. Wanneer echter gekozen wordt voor kleinere parkeergebieden, dreigt veel waardevolle oppervlakte te zullen worden verspild.”

De onderzoekers stelden vast dat een gemiddelde parkeersite dankzij autonome wagens 62 procent meer voertuigen zou kunnen opvangen. In een aantal configuraties zou zelfs een winst tot 87 procent kunnen worden gerealiseerd. Daardoor kan volgens de onderzoekers een belangrijke verspilling van ruimte worden vermeden.

“Bovendien wordt het voordeel geboden dat er niet met een vast patroon van geschilderde lijnen moet worden gewerkt,” zeggen de onderzoekers nog. “Er wordt een flexibele aanpak mogelijk gemaakt. Tijdens piekperiodes kan aan de auto’s het commando worden gegeven dichter bij elkaar te parkeren, zodat meer voertuigen kunnen worden gestald. Op rustiger ogenblikken kan er meer ruimte worden gelaten, zodat het parkeren en vertrekken minder tijd in beslag neemt.”

Verkeersdrukte neemt toe

De onderzoekers merken nog op dat de introductie van autonome voertuigen de overheid kan toelaten om de stedelijke ruimte te hertekenen. “Op dit ogenblik kan men in de stadscentra parkeergarages meestal onmiddellijk naast de grootste attracties terugvinden,” wordt er opgemerkt. “De inzet van autonome wagens kan niet alleen de omvang van die parkeersites laten krimpen, maar biedt ook de mogelijkheid voor een volledige herlocatie."

"Wanneer de auto zijn passagiers op hun bestemming heeft laten uitstappen, kan hij immers de opdracht worden gegeven om zich naar een parkeergebied op een verder gelegen locatie te begeven. Daardoor kan in het stadscentrum veel waardevolle ruimte worden gerecupereerd.”

Daarbij moet volgens de Canadese wetenschappers wel worden vermeden dat de verkeersdrukte in de stadscentra nog verder zou worden opgedreven. “Op dit ogenblik is er vaak sprake van auto’s met één passagier, maar wanneer aan de autonome wagens de opdracht krijgen zich naar verder gelegen locaties te verplaatsen, dreigen in de stadscentra grote stromen van voertuigen zonder passagier te worden gecreëerd,” verduidelijken de onderzoekers.

Ook wordt gewaarschuwd dat uitbaters van parkeersites in praktijk rekening zullen moeten houden met een mengeling van autonome voertuigen en wagens met chauffeur. Daarbij zouden mogelijk wel afzonderlijke ruimtes voor elk type wagen kunnen worden voorzien.

De onderzoekers zeggen wel dat de praktische introductie van hun model nog geruime tijd in beslag kunnen nemen. “Er zal een grote vloot autonome voertuigen operationeel moeten zijn, vooraleer aan een rendabele implementatie van de aangepaste parkeergarages zal kunnen worden gedacht,” erkennen ze.

Lees meer