Cover image
Politiek

Crevits gaat M-decreet inperken onder impuls van N-VA

Regeringspartij N-VA wil dat het M-decreet aangepast wordt. Dat decreet laat kinderen met speciale noden toe om toch op de schoolbanken te zitten in het gewoon onderwijs.

Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) moet van de vakbonden voor juli een nieuw actieplan klaar hebben voor de inrichting van het basisonderwijs in Vlaanderen. Ook eisen de onderwijsvakbonden een investering van een half miljard euro.

Ze dreigen ook met stakingen. Dat melden de kranten van De Persgroep.

N-VA wil werkdruk in klas verlagen

Met dat actieplan wil N-VA dat er van de gelegenheid gebruikgemaakt wordt om ook het M-decreet te modificeren. Dat initiatief komt van N-VA-onderwijsspecialist en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls.

"Voor ons maakt het bijsturen deel uit van het actieplan. We moeten kijken naar de redenen waarom de werkdruk in de klas zo sterk is verhoogd en moeten dat aanpakken. Enkel extra geld vrijmaken, is niet de oplossing", zegt Daniëls.

"Zelfs een verdubbeling van de huidige middelen zou onvoldoende zijn. De leerlingen die veel extra noden hebben, gaan we zo niet helpen. Zij moeten kunnen teruggaan naar het buitengewoon onderwijs, waar de expertise wel continu aanwezig is. We willen daarom stevig naar het M-decreet kijken. Vooral naar de letter, maar ook om de geest ervan bij te schaven."

Europa buist Vlaanderen

Met deze suggestie gaat N-VA wel in tegen het Europees Comité voor Sociale Rechten, een organisatie van de Raad van Europa. Zo verduidelijkte het Comité dit jaar nog dat Vlaanderen het niet goed doet qua inclusie in het onderwijs. Volgens het orgaan worden te veel kinderen niet toegelaten worden in het gewoon onderwijs.

Voor het M-decreet, in het schooljaar 2014-2015, zaten er 27.483 leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs. Ondertussen zitten we op 24.414 kinderen. Er is dus sprake van een daling van meer dan 11 procent.

Inclusie in de samenleving

Een aantal basisscholen geven te kennen de hulp- en zorgvragen niet aan te kunnen.

"Ik heb onlangs basisscholen bezocht waar kinderen met serieuze gedragsproblemen in de klas zitten", zegt Daniëls. "Met alle respect, maar die leerkrachten komen nauwelijks aan lesgeven toe. Er blijft ook onvoldoende aandacht over voor de andere leerlingen, die ook hun noden hebben. Wat zijn we dan aan het doen? We moeten opletten dat we de sterke punten van ons buitengewoon onderwijs niet kapotmaken en tegelijk de kracht van het gewoon onderwijs verminderen. Natuurlijk moet er zorg zijn in elke school, maar wij vinden niet dat eerst de leerkracht én de leerling er onderdoor moeten gaan voor er kan worden doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Voor ons is het doel inclusie in de samenleving."

Katholiek Onderwijs Vlaanderen trekt aan alarmbel

De Gemeenschapsonderwijskoepel GO! wil dat de huidige situatie niet verandert en stelt dat een aanpassing van het M-decreet volgens hen enkel aangewezen is na een officiële evaluatie.

“Het is juist dat heel wat scholen vooral afhaken op de gedragsproblemen en dat bijkomende ondersteuning nodig is", klinkt het bij Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Wat het M-decreet zelf betreft, blijft het grote probleem dat het in de vorige legislatuur is aangenomen zonder een uitgewerkt plan van aanpak."

Crevits schiet in actie

Crevits zal een aantal aanpassingen doorvoeren: “Het plan basisonderwijs speelt in op noden die veel ruimer zijn dan de zorg voor kinderen. Verder zullen kinderen met een lichte mentale beperking en leerstoornis ook na twee jaar in het buitengewoon onderwijs kunnen blijven, wat voorheen niet kon."

Ze wil ook dat niemand uit de boot valt: "We zien ook dat gedragsproblemen het basisonderwijs extra onder druk zetten. Daarom heb ik vorig jaar al 15 miljoen euro extra voorzien. Daarnaast breid ik het aanbod van type 3, voor kinderen met gedragsstoornissen in het buitengewoon onderwijs verder uit. Met de centra voor leerlingenbegeleiding wordt bekeken of alle kinderen die daar nood aan hebben er ook effectief terechtkunnen."

Lees meer